Ekonomi

HAYVAN YATIRIMCILARINA ET İTHALAT OLANAĞI ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 14:05

-HAYVAN YATIRIMCILARINA ET İTHALAT OLANAĞI   ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Kasaplık ve besilik hayvan ithalat şartları yeniden belirlenirken, Et ve Balık Kurumu (EBK), özel ve resmi kombinalar yanında, hayvancılık konusunda yatırımı olan kişi ve kuruluşlara da ithalat olanağı sağlandı. Önceden, EBK, özel ve resmi kombinalar yanında sadece hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan tüzel kişiliğe sahip vakıf, kooperatifler, şirketler tarafından ithal edilebiliyordu.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlara İlişkin, en son 1996 yılında yayımlanan tebliği yeniledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ, kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak esas ve usulleri kapsıyor. Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ'de belirtilen evraklar ibraz edilecek. Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanlar, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilecek.  Önceden, EBK, özel ve resmi kombinalar yanında sadece hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan tüzel kişiliğe sahip vakıf, kooperatifler, şirketler tarafından ithalatı yapılabiliyordu.  İthalat şartları belirlenmesine karşın, bakanlık, 1996'dan beri kasaplık ve besilik hayvan ithalatına izin vermiyordu. Ancak, 100 baş ve üzerinde damızlık hayvancılık işletmesi kuranlar, sadece kendi ihtiyaçları için damızlık hayvan ithal edebiliyordu.  Et fiyatlarındaki artış üzerine, fiyatları dengelenmesi için kasaplık ve besilik hayvan ithalatı amacıyla tarife kontenjanı açılmış ve ithalat yetkisi EBK'ya verilmişti.  Bugün yayımlanan tebliğ, doğrudan özel sektöre kasaplık ve besilik hayvan ithalat imkanı getirmiyor. Tarife kontenjanı açılması için bakanlar kurulundan karar çıkarılması, DTM'den de ithalat lisansı alınması gerekiyor. Tarife kontenjanı açılmazsa, mevcut gümrük vergileri ile ithalat yapılacaksa da bakanlıktan kontrol belgesi ve izin, DTM'den de lisans alınması gerekiyor.  Tebliğ ile ithal besi sığırlarının verileceği işletmelerin büyüklükleri de 10'dan 250'ye çıkarıldı. Yani ithal edilecek hayvanlar orta boy ve büyük işletmelere verilecek. Besi sığırları en az 250 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu tarım il-ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilecek. Besilik sığır cinsi hayvanların ithalatı için kontrol belgesi alınması sırasında tarım il-ilçe müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş besici listeleri ibraz edilecek. İthal besi sığırı bulunduran işletmeler, bakanlık il/ilçe müdürlüklerince en az 2 ayda bir teknik ve sağlık yönünden kontrol edilerek kayıtları tutulacak.  Besi amacıyla ithal edilen sığır cinsi hayvanların en az beside tutulmalarına ilişkin süre de 180 günden 120 güne indirildi. Besi süresi içinde ithalatçının sorumluluğu altında olduğuna dair bir taahhütname bakanlığa ibraz edilecek. Tebliğ esaslarına uymadığı tespit edilen ithalatçı kuruluşlar için ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmeyecek.  İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar, kültür ırkı veya bunların melezleri, erkek ve bakanlık tarafından belirlenen sağlık şartlarına haiz olacak. İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırların seçimleri, bakanlık tarafından görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacak. Seçimi yapılan sığırların kulak küpesi listesinin ve seçim raporunun asılları fiili ithalat sırasında ibraz edilecek.

ETİKETLER

haber