Ekonomi

HAYVAN İTHALATINDA VERGİ DÜŞTÜ ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 13:14

-HAYVAN İTHALATINDA VERGİ DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Et fiyatlarındaki artışı dengelemek için özel sektöre hangi şartlarda hayvan ithalatı izni verileceğine ilişkin kriterlerden biri daha belli oldu. Türkiye'ye 1 Nisan 2011'e kadar yapılacak hayvan ithalatında, gümrük vergisi yüzde 135 yerine yüzde 40 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu'nun, hayvan ithalatında gümrük vergilerinin yaklaşık 8 ay süreyle indirilmesine ilişkin ithalat rejiminde değişiklik yapılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ''diğerleri'' kategorisindeki hayvanların 1 Nisan 2011'e kadar ithalatında, yüzde 135 yerine yüzde 40 gümrük vergisi alınacak.  ''Diğerleri''kategorisinde ''düveler (doğurmamış dişi sığırlar)'' ve ''ağırlığı 300 kg'ı geçenler'' alt kategorileri bulunuyor. Kararın hükümlerini, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan yürütecek.  Daha önce çıkarılan bakanlar kurulu kararları ile Et ve Balık Kurumu'na sıfır gümrük vergisi ile 100 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için tarife kontenjanı açılmış ve kurum 50 bin tonluk bölümünün ithalatı için ihale yapmıştı.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 16 Temmuz'da yaptığı tebliğ değişikliği ile kasaplık ve besilik hayvan ithalat şartları yeniden belirlerken, EBK, özel ve resmi kombinalar yanında, hayvancılık konusunda yatırımı olan kişi ve kuruluşlara da ithalat olanağı sağlamıştı. Önceden, EBK, özel ve resmi kombinalar yanında sadece hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan tüzel kişiliğe sahip vakıf, kooperatifler, şirketler tarafından ithal edilebiliyordu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlara İlişkin tebliği uyarınca, Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanlar, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilecek.  Tebliğ ile ithal besi sığırlarının verileceği işletmelerin büyüklükleri de 10'dan 250'ye çıkarıldı. Yani ithal edilecek hayvanlar orta boy ve büyük işletmelere verilecek. Besi sığırları en az 250 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu tarım il-ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilecek. İthal besi sığırı bulunduran işletmeler, bakanlık il/ilçe müdürlüklerince en az 2 ayda bir teknik ve sağlık yönünden kontrol edilerek kayıtları tutulacak. Besi amacıyla ithal edilen sığır cinsi hayvanların en az beside tutulmalarına ilişkin süre de 180 günden 120 güne indirilmişti.