Gündem

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu: Hayvanlar için katliam yasası geliyor

Adalet Bakanı hayvanlara kötü muameleye hapis cezası geleceğini açıklamıştı

26 Ekim 2018 18:07

300'e yakın sivil toplum kuruluşu ve oluşumun oluşturduğu Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, Meclis'e gelmesi beklenen hayvan tasarısıyla ilgili olarak, Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Delegasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tasarı taslağının mevcut hâli ile hayvanları asla koruyamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, hayvan hakları yasa tasarısının ivedi bir şekilde kanunlaştırılması ile ilgili beyanının ardından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliklerle ilgili, bürokrasi ve parlamento düzeyindeki yasama çalışmaları hız kazanmıştı. Sivil toplumun yasama sürecine dâhil edilmemesi ile ilgili olarak endişelerini dile getiren Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, sivil toplumu yasama sürecine dâhil etmeden, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan tasarı taslağının hayvanları asla koruyamayacağını; aksine sokak hayvanlarını ölüme ve sürgüne gönderilmesine zemin hazırlayacağını savundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, Bakan Dr. Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile görüşen delegasyon, "Toplantıda, bakanlık bürokratları, tasarı taslağındaki ceza ve yaptırımlar konusunda hayvan hakları savunucuları ile uzlaşıldığını, 'hayvanseverleri mutlu edecek' bir tasarının gündeme geleceğini ifade etse de bu aktarım gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Delegasyon, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplantıda, Sayın Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, sokak hayvanlarının kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları sokaklarda yaşamlarını idame ettirmelerini güvence altına alan mevcut kanunun 6. maddesinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda, kendisine açıkça yönelttiğimiz sorumuza cevap vermekten ısrarla kaçınmıştır. Belediyelerin ölüm kampı 'bakımevleri', sürgün, toplu öldürme gerçeğinden ve sahadan habersiz, hayatında bir kere bile barınağa gitmemiş olan bürokratların hazırladığı ve STK'lere bilgi vermeden, görüş almadan TBMM Çevre Komisyonu'na göndermeye çalıştığı bu tasarı, yeni bir KATLİAM yasası hazırlığıdır. Her yasama döneminde karşılaştığımız gibi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda iyileştirme yapma iddiası ile yasa taslağı hazırlayan bakanlık bürokratları, yine sokak hayvanlarını bir şekilde yok etmeye zemin hazırlayacak düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır"

"Şahıslardan gelen, hayvana şiddete verilebilecek cezalar konusunda Adalet Bakanlığı ile görüşüldüğü belirtilse de ceza miktarları ile ilgili net bir bilgi verilmemiştir. Diğer tasarılarda olduğu gibi, bu tasarı taslağında da hayvanlara karşı suç işleyen faillerin caydırıcı bir şekilde cezalandırılacağını kesinlikle düşünmüyoruz" açıklamalarına yer veren Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan toplantıda edindiği bilgileri şöyle sıraladı:

Tasarıya dair detaylar şöyle:

- Tasarı taslağına 22 Ekim 2018’de bakanlıkça son hâlinin verildiği, hemen ardından Cumhurbaşkanlığı binasında ilgili diğer bakanlıklar ile görüşüldü.

- Mevzuatta "sahipli hayvan" olarak geçen hayvanları sokağa terk etmenin yaptırımının sadece 2.000 TL idarî para cezası olarak belirlenmesi.

- Yürürlükteki genelgeye göre "tehlikeli ırk" olarak belirlenen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ırkı ve bu ırkların melezi olan köpeklerin dışında da "kas ve çene yapısı güçlü köpeklerin" toplanarak belediye bakımevlerine kapatılması.

- Hayvan öldüren, hayvanlara işkence eden belediyelere 5.000 ila 30.000 TL arasında idarî para cezası şeklinde yaptırım uygulanması.

Delegasyonun ikinci durağı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Parlamentoda,TBMM Çevre Komisyonu'na üye vekilleri de ziyaret eden delegasyon üyeleri, vekillerden hayvan haklarını gözetmeleri ve tasarı, komisyon gündemine geldiğinde taleplerinin dikkate alınması yönünde ricada bulundu.

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, hak savunucularının dışında kimsesi olmayanhayvanlara karşı işlenen suçlara karşılık olarak, göstermelik yaptırım maddelerinin mevcut kanuna ekleneceği ve şeffaf olmayan, uluslararası yasama ölçütlerinden oldukça uzakta olan yasama sürecini yakından takip edeceğini belirterek şu ifadeler ile açıklamasına son verdi:

"Görüşmelerimizde Sayın Bakan’a, TBMM Çevre Komisyonu üyesi vekillere ve ardından Sayın Cumhurbaşkanı’na Ak Parti vekilleri tarafından yazılı olarak teslim edilmek üzere, yasa tasarısı ile ilgili taleplerimiz net bir şekilde iletilmiştir.

Bakanlık toplantılarında, 'şantaj' olarak kullanılan 6. madde dolayısıyla görüşülemeyen tüm hayvan sömürü, esaret ve zulümlerinin de gündeme geleceği, STK'lerin görüş ve endişelerini aktaracakları bir çalıştay isteğimizi tekrarlıyoruz. Yeni bir katliam yasa tasarısına, milyonlarca hayvansever ve hayvan hakları savunucusu eşliğinde, ülke genelinde karşı çıkacağımızı, hayvan hakları savunucularının görüşleri alınmadan ve bu görüşler doğrultusunda hazırlanmayan hiçbir yasa tasarısını kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz"