Ekonomi

HATANIN FATURASI MEMURA ÇIKMADI ANKARA (A.A)

17 Kasım 2010 13:02

-HATANIN FATURASI MEMURA ÇIKMADI ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, bir röntgen teknisyenine fazladan verilen yan ödeme tazminatının yasal faiziyle istenmesi karşısında memur lehine karar verdi. Muhasebat Genel Müdürlüğü Başkontrolörü tarafından yapılan denetim sonunda, Gaziantep 2 Nolu Verem Savaş Dispanseri'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesine, 2006 ve 2007'de 5 bin 6 lira fazla yan ödeme tazminatı ödendiği tespit edildi. Denetim raporu doğrultusunda, belirlenen miktarın tahsili için tebliğde bulunulması üzerine sendika üyesi, 24 Şubat 2010'da işlemin iptali için idareye başvuruda bulundu. Başvurunun reddedilmesi üzerine işlemin iptali talebiyle bu kez Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemenin kararında, davacıya fazladan yapılan yan ödeme tazminatı ödemesinin hatalı olduğunun basit bir inceleme ile fark edilemeyip denetim sonucuyla ortaya çıktığına dikkat çekilerek, ödemenin açık bir hata kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığı vurgulandı. Kamu görevlilerine, ilgililerin yalan beyan ve hilesi olmaksızın yapılan fazladan ödemelerin idari dava açma süresi olan 60 gün içinde geri alınabileceğine işaret edilen kararda, bu nedenle davacıya 2008'e kadar fazladan ödenen yan ödeme tazminatı tutarının geri istenmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği belirtildi.  Mahkeme belirtilen gerekçelerle, yaklaşık 5 bin liralık fazla ödemenin yasal faiziyle geri alınması işlemini iptal etti.  Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, idarelerin yaptığı hataların faturasının kamu çalışanlarına çıkarılamayacağının mahkeme kararı ile bir kez daha tescil edildiğini söyledi. Kahveci, ''Ortada çalışanın yalan beyanı ve hilesi olmadan, yani çalışandan kaynaklanmadan yapılan bir fazla ödeme söz konusu. Oysa bir süre sonra para faizi ile istenerek çalışanlar mağdur ediliyor. İdareler yaptıkları hatanın faturasını çalışanlara kesmemeli, yargının bu konudaki kararları idareler tarafından iyi değerlendirilmeli'' dedi.