Ekonomi

Ham yağ ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

13 Haziran 2021 11:59

İthalat rejimi değişikliği kapsamında, ham yağın vergisi 30 Haziran’dan sonra yüzde 36 yerine yüzde 10 olacak.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapılarak, 1512.11.91.00.00 GTİP’li Ayçiçeği tohumu yağında 30 Haziran’a kadar yüzde sıfır olan gümrük vergisi oranı değiştirilmedi. Ancak bu tarihten sonra yüzde 36 olması gereken vergi oranı, yapılan değişiklikle yüzde 10’a indirildi. Başka bir ifade ile 30 Haziran’a kadar tekrar değişiklik yapılmazsa bu ürünün gümrük vergisi yüzde 36 yerine yüzde 10 olarak uygulanacak.

Tohumluk ayçiçeği başlığı altındaki 1206.90.91.00.19 ile1206.00.99.00.19 GTİP’li ‘diğerleri’ olarak sınıflandırılan ürünlerin gümrük vergileri ise sıfırlandı.

Ayçiçeği tohumu yağı gümrük vergisi 25 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 36’dan yüzde 3’e düşürülmüştü. Aynı Karar ile 30 Haziran 2021’e kadar gümrük vergisi oranı yanı sıra ton başına 60 Euro Toplu Konut Fonu alınması, bu fonun 1Temmuz 2021’den itibaren 280 dolara çıkarılması hükme bağlanmıştı. Bu yıl 20 Mart’ta yapılan düzenlemede ile ise gümrük vergisi oranı yüzde 36’ya yükseltilmekle birlikte 30 Haziran 2021’e kadar yüzde 0 olarak uygulanması hükme bağlanmıştı. Bu kararda Toplu Konut Fonu’na ilişkin dipnotlar ise yer almamıştı.