Gündem

Hakimlere 'yakın' yasağı!

Meclis, hakimlerin bakamayacakları davaların kapsamını genişletti. Hakimler eski eş ve nişanlılarının da davalarına bakamayacak

16 Şubat 2009 02:00

TBMM Adalet Komisyonu, 458 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarısının 386 maddesini kabul etti ve hakimlerin bakamayacakları davaların kapsamı genişletildi. Hakimler eski eşleri ve nişanlılarını ilgilendiren davalara da bakamayacak. 
 
Hakimin, davaya bakmaktan yasaklı olduğu hallerin kapsamını genişleten tasarıya göre; hakim, kendisine ait olan davaya, eski eşinin, kendisi ve eşinin altsoy ve üstsoyunun, evlatlığının davasına, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya evlilik bağı kalksa dahi, kayın hısımlığı bulunanların davasına bakamayacak. Hakim, nişanlısının davasına da giremeyecek. Bu arada sanık ya da müdahiller veya avukatlarında reddi hakim talebindu bulunulması ve bu talebin kötü niyetle yepıldığının anlaşılması durumunda 5 bin YTL’ye kadar para cezası verilecek.

İnternetten duruşmaya bağlantı

Tasarının benimsenen maddeleri ile ayrıca, internet ve telekonferans gibi yöntemlerle bulundukları yerden duruşmaya katılabilmelerine olanak sağlanacak. Bu durumda tanıkların ses ve görüntüleri aynı anda duruşma salonuna nakledilecek. Duruşma sırasında fotoğraf çekilemeyecek ve ses ya da görüntü kaydı yapılamayacak. Ancak, dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla yargılamanın zorunlu kıldığı hallerde, mahkemece çekim yapılabilecek ve kayıt alınabilecek.

Tanıklara davetiye

Tanık duruşmaya davetiye ile çağrılacak. Ancak, davetiye gönderilmeden ve taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenebilecek. Tanığa davetiye, gerektiğinde telefon, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilecek. Tasarının görüşülmesine 29 Mart seçimlerinden sonra devam edilecek.