Gündem

HAKİM VE SAVCILARIN PROPAGANDA YASAĞINA DEVAM ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 13:22

-HAKİM VE SAVCILARIN PROPAGANDA YASAĞINA DEVAM ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), radyo ve televizyon kuruluşlarının, seçim takviminin başlangıç tarihi olan 24 Eylül 2010 tarihinden oy verme günü olan 17 Ekim 2010 tarihine kadar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği seçiminde adayların lehinde veya aleyhindeki propagandaya hiçbir şekilde yer vermeden yayınlarını sürdürmeleri gerektiğine karar verdi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan YSK'nın kararında, Anayasanın 79. maddesinin 2. fıkrasında; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görev ve yetkisinin YSK'ya verildiği, Anayasaya 5982 sayılı Kanunla eklenen Geçici 19. maddesinde de; ''Adaylar propaganda yapamazlar; sadece, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öz geçmişlerini bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler.... Yapılacak seçimlerde, 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır'' hükümlerinin yer aldığı anımsatıldı. HSYK üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 24 Eylül 2010, oy verme gününün ise 17 Ekim 2010 olarak belirlendiği hatırlatılan kararda, seçimlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla propagandaya ilişkin hususların düzenlenerek karar altına alınması gerektiği belirtildi. Adayları ve seçmenleri etkileyip, yönlendirebilmeleri nedeniyle radyo ve televizyon yayınlarının, seçim döneminde daha ayrıntılı ve özenle uygulanması gereken usul ve esaslara tabi tutulduğu ifade edilen kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Yayınlarının Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un, seçim dönemindeki radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili düzenlemeler içerdiği hatırlatıldı. Kararda, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Seçim Dönemlerinde Yayınlar başlıklı değişik 32. maddesinin birinci fıkrasında ''seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir''; ikinci fıkrasında ''üst kurul, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir'' hükümlerine yer verildiği, anılan Yasa hükmünün son fıkrasının da ''298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir'' hükmünü taşıdığı kaydedildi. YSK'nın, 23 Eylül 2010 tarihli kararı ve eki genelgenin ''propaganda yasağı'' başlıklı 5. maddesinde de; ''Seçim takviminin başlangıcı olan 24 Eylül 2010 Cuma gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte her türlü propaganda yasaktır...'' kuralının getirildiği belirtilen kararda, ''Öncelikle bu seçime ancak birinci sınıf hakim ve savcıların aday olabileceği ve bu seçimde yalnızca hakim ve savcıların oy kullanabileceği dikkate alındığında propaganda yasağını ihlal edici yayınların yapılması mesleğin yıpranmasına zemin hazırlayacaktır. Propaganda yasağının konulması ile adayların kendilerinin ya da onlar adına başkalarının lehte veya aleyhte propaganda yapmalarının engellenmesi amaçlanmıştır. Seçimin önemli unsuru olan adaylar için getirilen propaganda yasağının seçmenleri veya üçüncü şahısları da kapsayacağından şüphe bulunmamaktadır'' denildi. Kararda, radyo ve televizyon kuruluşlarının, (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu dahil), seçim takviminin başlangıç tarihi olan 24 Eylül 2010 tarihinden oy verme günü olan 17 Ekim 2010 tarihine kadar HSYK üyeliği seçiminde adayların lehinde veya aleyhindeki propagandaya hiçbir şekilde yer vermeden yayınlarını sürdürmeleri gerektiğine karar verildiği kaydedildi.