Gündem

HaberTürk yazarı Sarıkaya: AK Parti içinde çoklu baro sistemine karşı duran sayısı da epey fazla

14 Mayıs 2020 10:11

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP içinde çok sayıda ismin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yoğunlaşın' talimatı verdiği çoklu baro sistemine karşı durduğunu yazdı. 

Sarıkaya, "AK Parti yönetiminde dile getirilen sendika benzeri baro sisteminin birçok açıdan sorun yaratması muhtemel. Bunların başında da 'adli müzaheret' diye de bilinen adli yardım ve avukatlara ilişkin disiplin konusu geliyor. Diğer konular bir kenara konulsa bile, bir davaya talep yardım için atanacak avukat bu durumda hangi barodan olacak. Veya bir disiplin kovuşturmasında avukatın soruşturmasını hangi baro yapacak." düşüncesini dile getirdi. 

Sarıkaya, "Daha ilerisi Anayasa’nın son olarak 1995’te üzerinde değişiklik yapılan 135’inci maddesi baroları kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak tanımlıyor ve şu hükmü taşıyor: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir." ifadesini kullandı. 

Sarıkaya yazısında şunları görüşleri kaydetti: 

Meslek grupları faaliyetleri dışına çıkılırsa ne yapılacağı da Anayasa’nın aynı hükmünde sanki bir kanun maddesi gibi tarif ediliyor:

“Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.”

Milli güvenliğe ilişkin acil bir durum söz konusuysa “kanunla yetkilendirilen kurum tarafından faaliyeti ve yönetiminin men edilebileceğinin” altı çiziliyor.

Nitekim Türkiye maddenin bu son hükmünün uygulamasıyla yakın geçmişte İstanbul Barosu’nda karşılaştı.

O nedenle AK Parti içinde çoklu baro sistemine karşı duran sayısı da epey fazla.

Onun için nispi temsil sistemine, yani milletvekili seçimine benzer şekilde oyların sıralı bölümüyle yönetimde temsil olanağının yakalandığı sistemin daha faydalı olacağını belirten sayısı da oldukça fazla…

Yazının devamı için tıklayın