Ekonomi

GÜNEYDOĞU'DAKİ ARSALARA BAKANLIK İNCELEMESİ ANKARA (A.A)

04 Mart 2011 13:02

-GÜNEYDOĞU'DAKİ ARSALARA BAKANLIK İNCELEMESİ ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Diyarbakır ve Şırnak'ta taşınmazların bedellerindeki yüksek artış iddialarının araştırılması amacıyla herhangi bir denetim elemanı görevlendirilmediğini belirterek, ''Ancak Şırnak'ta mülkiyeti hazineye ait bir arazide milli emlak denetmenlerince düzenlenen bir rapordaki metre kare birim bedelleriyle silopi kaymakamlığınca belirtilen birim değerler arasındaki farklılığın milli emlak kontrolörüne incelettirilmesi istendi'' dedi. Şimşek, Diyarbakır ve Şırnak illerinde bulunan taşınmazların metre kare birim değerlerinin son 5 yılda 50 kat artması nedeniyle Maliye Bakanlığının konu hakkında inceleme yapmak üzere denetim elemanı görevlendirdiği yolunda basında haberler çıktığına dikkati çekti. Bu illerde söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla bir denetim elemanı görevlendirmesi olmadığını kaydeden Şimşek, Diyarbakır ve Şırnak'ta sadece mülkiyeti Hazineye ait bir arazinin metre kare birim bedelleriyle ilgili inceleme istendiğini belirtti. Hazine arazilerinin yönetiminin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Şimşek, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede Şırnak ili Silopi ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait toplam 1.126,5 metre kare yüzölçümlü 4 parselden oluşan taşınmazlar hakkında Milli Emlak Denetmenleri tarafından düzenlenen 9 Şubat 2010 tarihli raporda belirtilen metre kare birim bedelleri ile Silopi Kaymakamlığınca (Mal Müdürlüğü) belirtilen metre kare birim değerleri arasındaki farklılığın görevlendirilecek bir Milli Emlak Kontrolörüne tüm yönleriyle incelettirilmesi ve inceleme sonucunda düzenlenecek raporun Bakanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. Diyarbakır'da da Valiliğe yazılan yazılarda, Hazineye ait 4 ayrı taşınmazın değerinin günün alım satım rayicine uygunluğunun incelenmesi talep edilmiştir. Bununla birlikte Diyarbakır ve Şırnak illerinde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde devam etmektedir. Anılan illerde bulunan taşınmazların bedellerinin son 5 yılda 50 kat arttığına dair iddiaların araştırılması amacıyla herhangi bir denetim elemanı da görevlendirilmemiştir.'' -HAZİNE ARAZİLERİ RAYİÇ BEDELDEN SATILIYOR MU?- Bu arada Milli Emlak Genel Müdürlüğü de diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır ve Şırnak'ta da Hazine arazilerinin rayiç bedellerden satılıp satılmadığı yönünde rutin inceleme yapıldığını bildirdi. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Hazineye ait taşınmazların devlete en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde satılmasına gayret gösterdiğini kaydeden Milli Emlak yetkilileri, şu açıklamada bulundu: ''Bu amaçla Milli Emlak Kontrolörleri ve denetmenleri, zaman zaman çeşitli illerimizde Kıymet Takdir Komisyonlarının belirlediği Hazine taşınmaz değerleriyle ilgili rutin incelemeler gerçekleştirmektedir. Bu incelemelerde belirlenen değerlerin, rayiç değere uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Diyarbakır ve Şırnak'ta da bu kapsamda inceleme yapılmıştır. Bu illerimizde satışa çıkan büyük taşınmazlar bu çerçevede değerlendirmeye alınmıştır.''