Ekonomi

GÖZLÜK ÇERÇEVESİ İTHALATINDA KORUMA ÖNLEMİ ANKARA (A.A) 

05 Mart 2011 12:04

-GÖZLÜK ÇERÇEVESİ İTHALATINDA KORUMA ÖNLEMİ ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Dış Ticaret Müsteşarlığı, belirli gözlük çerçevelerinin ithalatında uygulanmakta olan koruma önleminin devamı için gözden geçirme soruşturması açarken, ithalatta 200 gün süreyle adet başına 2,55 dolar tutarında geçici önlem kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 4 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğe göre, yerli üreticiler gözlük çerçevesindeki koruma önlemi süresinin uzatılmasını talep etti. Dış Ticaret Müsteşarlığının ön incelemesinde de, söz konusu eşyanın ithalatının ek mali yükümlülük uygulamasının yürürlüğe konulduğu 2008 ve 2009 yıllarında düşüş gösterdiği, 2010 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 51 arttığı belirlendi. 2008 yılında 3 milyon 547 bin 353 olan ithalat adedinin, 2009 yılında 1 milyon 930 bin 277'e gerilediği, 2010 yılında ise 2 milyon 908 bin 355'e çıktığı tespit edildi. Müsteşarlık, bu çerçevede, belirli gözlük çerçevesi ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülüğün etkilerinin değerlendirilmesi ve önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına, bu eşyanın ithalatında adet başına 2,55 dolar tutarında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Koruma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verdi.