Gündem

Gönül: Terfi ettirmemiz mümkün değil

AYİM'in Tümgeneraller Gürbüz Kaya ve Halil Helvacıoğlu ile Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu hakkında aldığı terfi kararları tartışma yarattı.

19 Şubat 2011 02:00

T24 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) Tümgeneraller Gürbüz Kaya ve Halil Helvacıoğlu ile Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu hakkında aldığı terfi kararları tartışma yarattı. Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, terfilerin durumunu Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e sordu. Gönül, "Kararın kesin olduğu doğrudur. Ancak uygulamamız mümkün değildir. Çünkü adı geçenler şu anda tutuklular ve ayrıca da açığa alınmış durumdalar. Bu nedenle mahkemenin kararını yasaya göre uygulamamız mümkün değil" dedi.


ASKERİ MAHKEME 3 GENERALİN TERFİSİNE KARAR VERDİ

Fikret Bila'nın Milliyet gazetesinde "Gönül: Terfi ettirmemiz mümkün değil" başlığıyla yayımlanan (19 Şubat 2011) yazısı şöyle:


Gönül: Terfi ettirmemiz mümkün değil

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Daireler Kurulu, iki general ve bir amiralle ilgili “terfi ettirmeleri gerekir” kararını kesinleştirdi. Daireler Kurulu, Başbakanlık ve ilgili bakanlıkların yaptığı “karar düzeltme” başvurusunu reddetti. Terfi kararı böylece kesinleşti.


Karar ile kararname

Tümgeneraller Gürbüz Kaya ve Halil Helvacıoğlu ile Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu hakkında 2010 Ağustos Şûrası’nda terfi kararı çıkmış; ancak bu karar terfi kararnamesine dönüştürülmemişti. Hükümet hazırladığı terfi kararnamesine bu isimleri almamış ve terfi işlemi gerçekleşmemişti.

Bu durum üzerine iki general ve amiral AYİM’e başvurmuşlardı. AYİM terfi ettirilmeleri gerektiğine hükmetmiş, ancak, bu gelişme üzerine Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay, generalleri ve amirali açığa almışlardı. İki general ve bir amiral açıktayken Balyoz davası çerçevesinde tutuklandılar. Bu arada AYİM Daireler Kurulu terfi kararını kesinleştirdi.


Gönül: Terfi olmaz

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’le dün yaptığım konuşmada terfi kararının kesinleştiği ve uygulanması gerektiği yolundaki görüşleri anımsatarak ne yapacaklarını sordum. Gönül, şu yanıtı verdi:

- Evet kararın kesin olduğu doğrudur. Ancak uygulamamız mümkün değildir. Çünkü adı geçenler şu anda tutuklular ve ayrıca da açığa alınmış durumdalar. Bu nedenle mahkemenin kararını yasaya göre uygulamamız mümkün değil.


-  Bazı hukukçular, mahkeme kararının generallerin ve amiralin dava açıldığı tarihteki statüleri esas alınarak uygulanması gerekir, görüşünü dile getirdiler. O tarihte terfilerine engel bir durumda olmadıkları için bu kararın uygulanması gerektiğini savunuyorlar. Bu görüşe ne diyorsunuz?

- Tabii bazı hukukçular öyle düşünebilirler ama ben o düşüncede değilim. Askeri Şûra kararları uygulanması zorunlu kararlardan değildir. Şu anda da zaten tutuklular ve açıktalar. Bu nedenle söz konusu mahkeme kararını uygulamamız mümkün değildir. Bu bir tarih meselesi değildir. Gerekçe oluştuğunda her zaman açığa alabiliriz. Kaldı ki, Askeri Şûra kararları yanlış değerlendiriliyor. Yüksek Askeri Şûra’nın düzenlemesi sırasındaki tutanaklara bakılırsa, şûra kararlarının uygulanması zorunlu kararlardan olmadığı anlaşılır.


Kayacan: Terfi gerekir

Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan ise Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül gibi düşünmüyor. Kayacan dünkü görüşmemizde bu konudaki sorumu şöyle yanıtladı:

- AYİM Daireler Kurulu kararıyla söz konusu kişileri terfi ettirmeleri gerekir. Söz konusu karar kesinleşmiş karardır. Kararın uygulanması şu nedenle zorunludur: Mahkeme kararları davanın açıldığı tarihteki statü esas alınarak uygulanır. Davanın açıldığı tarihte söz konusu kişilerin statüleri terfilerine engel değil. Karar o tarihteki statüleriyle ilgili olduğu için, o tarihten itibaren uygulanması gerekir. İki general ve amiralin o tarih itibariyle bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri kesinleşmiş yargı kararının gereğidir.


-  Şu anda tutuklu ve açıkta olmalarının bu kararın uygulanmasına engel olduğu görüşüne ne diyorsunuz?

- Şu anda tutuklu ve açıkta olmaları, bundan sonraki terfilerini etkiler. Karara konu olan terfi işlemi eski tarihlidir. Bu kararla birlikte bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Tutukluluk ve açık halleri bundan sonra bir üst rütbeye terfi etmelerine engeller. Bunun içinde tahliye edilseler bile davalarının veya açık statülerinin devam etmesi gerekir.


Yeni davalar

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, mahkeme kararının uygulanmasının mümkün olmadığını söylediğine göre, söz konusu generaller ve amirallerin terfileri için kararname düzenlenmeyeceği anlaşılıyor. Bu durum konunun yeniden yargıya gideceğini gösteriyor.