Ekonomi

Gıdalarımızın genetiği ile oynanacak

Türkiye bugünden itibaren resmen Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarla yani GDO'lu ürünlerle tanışıyor.

26 Ekim 2009 02:00

Türkiye bugünden itibaren resmen Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarla yani GDO'lu ürünlerle tanışıyor. GDO'lar ve bunları içeren gıda ve yem maddeleri hakkındaki usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliğinin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

GDO'lu ürünler/Video

Yönetmeliğe göre, herhangi bir ürün toplamda en az yüzde 0.9 oranında GDO'lardan bir ya da birkaçını içeriyorsa GDO'lu ürün olarak kabul edilecek.

GDO'lu ürünler, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleriyle bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılamayacak.

İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünleri ithal edilemeyecek, piyasaya sunulamayacak.

Gıda veya yemin yüzde 0.5'ten fazla izin verilmeyen GDO içermesi halinde ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmeyecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı olan GDO'lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali, piyasaya sürülmesi, tescili, ihracatı ve transit geçişleri yasak olacak.

Bir ürün ancak izin verilen sınır olan yüzde 0.9'un üzerinde GDO içermesi halinde bu durum etikette ayrıca belirtilecek. Yüzde 0.9'un altında GDO içeren ürünlerde ise bu zorunluluk yok.

GDO'suz ürünlerin etiketinde ise ürünün GDO'suz olduğuna dair ifadeler bulunmayacak.

Her bir GDO için bir defaya mahsus olmak üzere komiteler tarafından risk değerlendirmesi yapılacak.

İzin karar belgesinde belirtilen koşulların ihlali veya olası zarar ve risklerle ilgili yeni bilimsel bilgilerin edinilmesi, kullanım sonucunda olumsuz sonuçların ortaya çıkması durumunda iptal edilecek.

ETİKETLER

haber