Gündem
BBC Türkçe

Gensoruyu kaldıran 6. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında, hükümeti gensoru yoluyla denetleme yetkisini anayasadan kaldıran 6. madde 343 oyla kabul edildi.

13 Ocak 2017 00:38

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında, hükümeti gensoru yoluyla denetleme yetkisini anayasadan kaldıran 6. madde 343 oyla kabul edildi.

Oylamaya 483 milletvekilinin katıldı; 343 kabul oyuna karşılık 137 ret oyu verildi. 2 boş, 1 de geçersiz oy kullanıldı.

Teklifin 6. maddesi Anayasa'nın 98. maddesinin şu şekilde düzenlenmesini öngörüyor:

MADDE 98 - Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106'ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamıyla araştırma usûlleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir."

Yargı ile ilgili düzenlemeyi içeren birinci maddeye 347 kabul oyu geldi.

Teklifin, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarılmasını öngören ikinci maddesi 343 oyla kabul edilmişti.

Seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini öngören 3. Madde 341 oyla kabul edilmişti.

Teklifin "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören 4. maddesi, 343 oyla kabul edilmişti.

Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı 5. madde ise 343 oyla kabul edildi.

Değişiklik paketinde 18 madde bulunuyor. Yasa gereği, anayasa değişikliklerinin iki tur oylamayla yapılması gerekiyor.

Her madde görüşüldükten sonra, gizli oylama yapılıyor.

Genel Kurul'da yapılan birinci tur oylamalar, maddelerin ikinci tur oylamada 330'u geçip geçemeyeceğini göstermesi açısından önem taşıyor.

İlk tur oylamalar yapıldıktan sonra anayasa değişikliği görüşmelerinde birinci tur bitmiş olacak; ikinci ve son tur oylamalara geçilecek.

İkinci tur oylamada en az 330 oy alan maddeler kabul edilecek.

Ardından anayasa değişikliği paketi referanduma götürülecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir