Gündem

GENELKURMAY'DAN MÜHİMMAT KAFİLE NUMARALARI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

05 Ocak 2011 02:11

-GENELKURMAY'DAN MÜHİMMAT KAFİLE NUMARALARI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) -  04.01.2011 - Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ''Mühimmatın cinsine ve/veya kafile numarasına bakılarak yapılan değerlendirmelerde gerekli bilgiye sahip olunmadığında yanılgıya düşülebilmesi ya da maksatlı kişilerce kitlelerin yanıltılması söz konusu olmaktadır'' denildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, zaman zaman basın yayın organlarında yer alan haberlerde, yurdun çeşitli yerlerinde bulunan veya ele geçirilen mühimmatın diğer bir olayda bulunan veya ele geçirilen mühimmat ile ilişkilendirildiğinin görüldüğü belirtildi. Söz konusu ilişkilendirmede genellikle ele geçirilen mühimmatın cinsine ve/veya kafile numarasına atıfta bulunulduğuna ve mühimmatın aynı seri numarasından ya da benzer olduğu ifade edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ''Mühimmatın cinsine ve/veya kafile numarasına bakılarak yapılan değerlendirmelerde gerekli bilgiye sahip olunmadığında yanılgıya düşülebilmesi ya da maksatlı kişilerce kitlelerin yanıltılması söz konusu olmaktadır'' denildi. Ele geçirilen mühimmatın başka olay(lar)da ele geçirilen mühimmat ile ilişkilendirilmesi konusuna açıklık getirmek maksadıyla mühimmatın üzerinde bulunan kafile numarası kavramının izah edilmesine ihtiyaç duyulduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Mühimmat; fenni ismi (cinsi) ve kafile numarası ile birlikte anılır. Bir mühimmatın aynı teknik şartnameye göre, aynı fabrikada, aynı fiziki evsaflı ham maddeden imal ve terkip edildiğini gösteren mühimmat veya aksam numarasına 'Kafile Numarası' denir. Mühimmat ve aksamına kafile numarası verilmesinin amacı; üretilen mühimmatın doğru şekilde üretildiğinden emin olmak, tespit edilen miktarda üretim için gerekli malzemenin tanımlanmasını sağlamak, mühimmatın düzenli aralıklarla yapılan muayenesi neticesindeki durumu hakkındaki kayıtlarını tutmak ve devam ettirmek; arızalı, tehlikeli veya envanter dışına alınarak son işleme tabi tutulacak mühimmatın ve patlayıcı maddelerin yok edilmelerinde kılavuzluk etmektir. Mühimmat ve/veya mühimmat aksamının imalatı esnasında, üretici kuruluş tarafından bir kafile numarası verilir. Kafile numarası, söz konusu mühimmatın aksamının bir partide üretileceği miktarına verilir ve mühimmat ve/veya mühimmatın aksamı bu kafile numarası ile tanınır.'' Kafile numaralarının, bir dizi harf ve rakamdan oluştuğuna işaret edilen açıklamada, gerek yurt içindeki, gerekse yurt dışındaki üretici kuruluşlardan tedarik edilen mühimmatın, yurdun çeşitli yerlerindeki değişik birliklere ihtiyaçları oranında gönderildiği vurgulandı. ''Böylelikle ayrı/aynı kafile numaralı mühimmat bütün birliklerde bulunabilmektedir'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Mühimmatın, ihtiyaç duyuldukça yurt içindeki ve yurt dışındaki tedarik kanallarından yıllar içerisinde temin edilmesi, aynı cins mühimmatın değişik kafile numarası ile envanterde yer almasına neden teşkil edebilmektedir.  Sonuç olarak; mühimmat ve/veya aksamın, üretildiği partideki miktarına bağlı olarak, yurdun çeşitli yerlerine sevk edilmesi nedeniyle, bir olayda ele geçirilen mühimmatın kafile numarasının diğer bir olayda bulunanlarla aynı olması, iki olayın her zaman ilişkilendirilebileceği anlamına gelmemektedir.''