Gündem

Genelkurmay: Askeri okullarda Kuran dersi yeni mevzuat gereği

'Askeri liselerde seçmeli Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatı derslerine MEB'in onay verdiğini' belirten Genelkurmay, 'TSK'da darbeye yönelik eğitimin olmadığını' ifade etti

14 Kasım 2012 18:54

 
Genelkurmay Başkanlığı, "Genelkurmay, askeri liselere seçmeli Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersine onay verdi" içerikli haberlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. "TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’ne göre; '(Milli Eğitim Bakanlığı) MEB’e bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına denk program' uygulamakta olduğu" belirtilen açıklamada, "belirtilen seçmeli derslerin, TSK Ortaöğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgesine dahil edildiği ve onaylanması için MEB''e gönderildiği" ifade edildi. Genelkurmay'ın yaptığı açıklamaya göre, MEB düzenlemeyi 5 Ekim 2012 tarihinde onayladı. 
 
Genelkurmay Başkanlığı, yapılan başka bir açıklamada da ''Kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesi ve eğitim-öğretim müfredatında açık veya gizli olarak darbeye yönelik eğitim konularının bulundurulması söz konusu değildir'' ifadesini kullandı. 
 
14 Kasım 2012 tarihli Genelkurmay Başkanlığı basın açıklaması şöyle: 
 
"1.   14 Kasım 2012 tarihli bir gazetede; “TSK’dan din dersine onay... Genelkurmay, askeri liselere seçmeli Kuran-ı Kerim, Hz.Peygamberin Hayatı ve Temel Dini bilgiler Dersine onay verdi. MEB kararı ile onurlu yaşam ve inisiyatif sahibi olma konularının işlendiği temel değerler dersi kaldırıldı” şeklinde ifadeler içeren bir haber yayınlanmıştır.
Bu kapsamda; kamuoyunun doğru bilgilendirmek ve oluşabilecek yanlış algılamaların önüne geçmek maksadıyla, konu ile ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.
 
2.   1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 58’inci maddesindeki “MEB veya diğer bakanlıklar tarafından açılacak okullar (Askeri Liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, MEB’e aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri MSB ile birlikte tespit edilir.” hükmü gereği Askeri Liseler (Astsubay Meslek Yüksek Okulları dahil) eğitim ve öğretim faaliyetlerini MEB müfredatına tabi olarak yürütmektedir.
 
3.   6287 sayılı Kanunla , “Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur.” hükmü getirilmiştir.
 
4.   Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14 Ağustos 2012 tarihli ve 124 sayılı kararıyla, “Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler” dersleri liselerin 2’nci grup seçmeli dersler listesine eklenmiştir.
 
5.   TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’ne göre; “MEB’e bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına denk program” uygulamakta olan TSK Ortaöğretim Okullarında da, bahse konu düzenlemelerin yapılabilmesi maksadıyla;
 
      a.   6287 sayılı Kanun ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararında belirtilen seçmeli dersler, diğer seçmeli derslerle birlikte TSK Ortaöğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgesine dahil edilmiştir.
 
      b.   Bu kapsamda hazırlanan haftalık ders çizelgeleri; TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 21’inci maddesi gereği onaylanmak üzere MEB’e gönderilmiş ve MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 183 sayılı kararıyla 5 Ekim 2012 tarihinde onaylanmıştır.
 
      c.   TSK Ortaöğretim Okulları idarelerince; TSK Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 5’inci maddesi gereği, öğrencilerin ilgi ve isteklerinin tespiti için seçmeli derslerin tamamı öğrencilerin seçimine sunulmuş ve öğrencilerin seçmeli ders konusundaki tercihlerini belirtir dilekçeleri alınmış ve eğitim-öğretime başlanmıştır.
 
      ç.   Haberde kaldırıldığı iddia edilen “Temel Değerler Dersi” Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencileri tarafından tercih edilmiş ve 9’uncu sınıfta haftada bir ders saati olacak şekilde öğretime açılmıştır.
 
6.   Sonuç olarak; TSK Orta Dereceli Askeri Okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edilmektedir. Bütün eğitim sistemi yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

 

'Darbe dersi vermiyoruz'

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan diğer açıklamada da, "Kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesi ve eğitim-öğretim müfredatında açık veya gizli olarak darbeye yönelik eğitim konularının bulundurulmasının söz konusu olmadığı" ifade edildi.

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde bazı basın ve yayın organlarında, ''askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı olmadıkları, müfredatının ve ders kitap içeriklerinin Genelkurmay Başkanlığınca oluşturulması ve askeri okulların MEB ve YÖK denetleme sistemi dışında olmaları nedeniyle askeri okulların darbeci zihniyetin yetişmesine ortam hazırladığı, bu mahzuru gidermek maksadıyla askeri okulların müfredatının elden geçirilmesi gerektiği'' şeklinde haber ve yorumlar yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.

 

Bu haberlere ilişkin TSK eğitim kurumlarında uygulanan eğitim sistemi bilgi notuyla ders çizelgeleri ve askeri ders içeriklerinin, 17 Eylül 2011, 6 Mayıs 2012 ve 23 Temmuz 2012 tarihlerinde TSK genel ağında yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, ancak bu konudaki haber ve yayınlara devam edildiği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşabilecek yanlış algılamaların önüne geçilmesi maksadıyla konuyla ilgili açıklama ihtiyacı duyulduğu bildirildi.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve öğretim sisteminin temel hedefinin, ''TSK personeline insani, milli, ahlaki ve mesleki niteliklerin kazandırılması ve bu niteliklerin, yaşam boyu eğitim felsefesi ışığında idamesiyle her zaman muharebeye hazır, kazanmaya azimli, üstün vazife şuuruna, mutlak itaate, üstün fizik ve moral gücüne, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çok iyi yetişmiş personele sahip olmak'' olduğu vurgulanan açıklamada, kurumun eğitim sistemine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verildi.

 

Kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesinin ve eğitim-öğretim müfredatında açık veya gizli olarak darbeye yönelik eğitim konularının bulundurulmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

''Bütün eğitim sistemi yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de askerî okullar, harp sanatını öğretmek amacıyla kurulmuştur. Tüm modern ordulardakine benzer şekilde TSK askeri okullarında da fiziki yeteneği en yüksek seviyede tutmak için temel beden eğitimi ve savaş beden eğitimi dersleriyle bilinen anlamda askerliğin temel konuları olan taarruz, savunma gibi harekat konularını içeren askeri eğitim programı akademik programla birlikte uygulanmaktadır.

 

TSK orta dereceli askeri okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edilmektedir. Ayrıca, TSK ortaöğretim okullarında; MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından tescil edilen haftalık ders çizelgesine uygun olarak MEB tarafından belirlenen ders kitapları okutulmaktadır.

 

TSK yüksek öğretim kurumları eğitim ve öğretim programları YÖK'ün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda aradığı kriterlere uygun olarak hazırlanmakta ve uluslararası alanda geçerliliği olan programlar oluşturulmaktadır.

 

TSK askeri okullarının, TSK bünyesinde görev alacak muharip subay ve astsubay yetiştirmenin gereği olarak kendi özel kanun ve yönetmeliklerine tabi olmasının 'Türk Milli Eğitim Müfredatından farklı eğitim ve öğretim yaptığı' şeklinde algılanmasının çoğu zaman yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığı, bazı hallerde de maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.

TSK bünyesindeki orta dereceli okullardan başlayarak, Harp Akademilerine kadar tüm eğitim ve öğretim kurumlarının MEB ve YÖK kriterlerine uyum sağlamasına, geleceğin güvenlik ve harp ortamının gereklerine göre dinamik olarak sürekli geliştirilen ve değiştirilen eğitim ve öğretim programlarına rağmen ön yargıların şekillendirdiği bakış açısıyla TSK eğitim ve öğretim kurumlarına yöneltilen eleştirilerin yersiz olduğu, diğer taraftan her zaman sıcak gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyada bulunan Türkiye'de silahlı kuvvetlerin konumu ve rolünün, güvenlik ihtiyaçları ve maruz kaldıkları tehdit düzeyleri düşük seviyede olan bazı batılı ülkelerin silahlı kuvvetleri ile kıyaslanmasının ve mevcut durumun demokratik ülkelerdeki uygulamalara aykırı olduğu iddiasının gerçeklerden uzak bir bakış açısının ürünü olduğu değerlendirilmektedir.''