Ekonomi

Gençler için 350 bin dolar

Dünya Bankası, Türkiye’nin geleceğinin ‘gençlere yatırım’dan geçtiğini tespit etti ve 350 bin dolarlık bir fon programı ayırdı

25 Ocak 2009 02:00


Dünya Bankası 350 bin dolarlık bir fon programını Türk gençlerine ayırdı. ‘Geleceğimizi Şekillendirelim’ başlığıyla Türkiye’de düzenleme kararı aldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) sonra Dünya Bankası da, Türkiye’nin geleceğinin ‘gençlere yatırım’dan geçtiğini tespit etti ve 350 bin dolarlık bir fon programını Türk gençlerine ayırdı.

Rdikal gazetesinin haberine göre; banka, her yıl küresel ve ulusal düzeyde gerçekleştirdiği ‘Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması’nı, bu yıl ‘Geleceğimizi Şekillendirelim’ başlığıyla Türkiye’de düzenleme kararı aldı. Tüm sivil toplum kuruluşlarının, hatta iki kişilik grupların gençlik için önerecekleri projelere açık yarışmanın temel amacı, Türkiye’deki 15-24 yaş arasındaki 12 milyon gencin yaşam kalitesini yükseltmek.

Son tarih 15 Şubat Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau da, Dünya Bankası’nın Türk gençliği için ‘özel açılım’ saydığı bu program ve son başvurunun 15 Şubat olarak belirlendiği yarışma hakkında Radikal’in sorularını yanıtladı:

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Programı ve yarışması nedir?

Dünya Bankası tarafından, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma süreçlerine aktif olarak katılabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programı. 1998’den beri uygulanan bu program yenilikçi önerileri olan tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık. Yarışmayı da bu program altında düzenliyoruz. Yarışma, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma fikirlerine fon sağlayarak, bu fikirlere uygulama alanı yaratıyor.

Yarışma nasıl yapılıyor?

Bugüne değin yarışma kapsamında küresel ve ulusal düzeylerde hazırlanan 1000’den fazla projeye 40 milyor dolar kaynak sağlandı. Yarışma, her ülkede kendine özgü bir yapıya oturtularak uygulanıyor. Yarışma vesilesiyle kalkınma sürecine katkı sağlayan farklı alanlardan toplum liderleri biraraya geliyor ve önceden belirlenen kalkınma temaları üzerine deneyim ve bilgilerini toplumla paylaşıyor.

Neden Türkiye’de gençlik projelerine yöneldiniz?

Türkiye 2025’e kadar, dinamik ve refah içinde bir toplum olma yolunda ilerlemeye devam etmek için her yıl artan genç nüfusunun potansiyeline önem vermesi gereken bir durumda. Türkiye’de her 5 gnçten 1’i iş bulamıyor. Türkiye, aynı zamanda 2023’e kadar tüm gençlerinin ortaöğrenim düzeyinde eğitimini tamamlamasını istiyor. Bu yüzden, Türk ve uluslararası ortaklarımızla birlikte, Türkiye’deki gençlerin yaratıcılığı ve enerjisinin harekete geçirilmesinde yardımcı olmak üzere, projelere dönük bir yarışma düzenleme kararı aldık.

Toplam 350 bin dolarlık bir programdan beslenecek yarışmayla, gençlikle ilgili toplumsal girişimlerin desteklenmesi ve Türkiye’de gençlerin yaşamlarını iyileştirmek için somut projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kalkınma fikirlerinin neden daha çok gençlerden gelmesinden yanasınız?

Bugünün gençleri, Türkiye’nin geleceğini temsil ediyor. Gençlerin enerjisi, geleceğin Türkiyesi’nin ekonomosini, kültürünü ve toplumunu temsil edecek. Biz, gençleri toplumsal hayata aktif olarak katmaya çalışırken, onları sosyal dışlanmaya karşı da korumak, yaratıcı-sürdürülebilir proje fikri üzerine düşündürtmek istiyoruz. Gençlik, yarışmanın hedef kitlesi. Bunun yanı sıra her türlü sivil toplum kuruluşu ve gençlik grubu proje teklifi verme şansına sahip.

Ne tür projelerle başvuruda bulunabilir?

Gençlerin yaratıcılığını engellemek istemiyoruz. Onlara yaratıcı gelen herkonu projelendirilebilir. Biz sadece yön göstermesi açısından şu alt başlıkları belirledik:

* İş yaşamımıza başlarken: Gençler için daha fazla ve daha iyi işler. İş imkanlarının yaratılması, işler hakkında bilgi edinme, işe girme, yeni bir işletmenin kurulması, iş dünyasındaki gençler gibi.

* Becerilerimizi geliştirmek: Gençler için daha fazla ve daha iyi bir eğitim sağlamak.
Öğrendiklerimizi değiştirmek, öğrenme şeklimizi değiştirmek, okuldan iş yaşamına geçiş, mesleki eğitim, işyerinde öğrenme, rehberlik gibi.

* Sesimizi duyurmak: Gençlerin katılımı, dahil edilmesi ve çalışması. Kadınların güçlendirilmesi, toplumda gençliğin ihtiyaçlarıyla ilgili farkındağılın artırılması, yarınlar için gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi.

* Geleceğimiz için köprüler kurmak: Ortaklarla çalışmak hedefleniyor. Nesiller, sosyal çevreler, bölgeler, ülkeler ve kültürler arasında gönüllülük, öğrenme, sanat, iş dünyası,girişimcilik, liderlik gibi konularda uygulamaya yönelik ortaklıklar geliştirmek.

5 milyon gencin okulu da, işi de yok

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kalkınma uzmanı Aygen Aytaç’ın yazdığı son gençlik raporunda, Türk gençliğiyle ilgili şu çarpıcı tespitler yer almıştı:

* Türkiye’nin 15-24 yaş arası nüfusu yaklaşık 12 milyon. Letonya’nın toplam nüfusunun 6, Danimarka’nın 2, Bulgaristan’ın 1.5 misli. Türkiye’deki bu nüfus 10-15 yıl içinde daha da büyüyecek. Çalışma yaşındaki nüfus Türkiye’de her yıl 800 bin artacak.

* Türkiye, gençlerini geleceğin zorlu küresel pazar koşullarına hazırlamayı başaramazsa, geleceğin gençliği ülkede sosyal, politik ve ekonomik gerilimlerin bir kaynağı haline gelebilir. Her şeyden önce kapsamlı bir gençlik politikası gerekiyor ve gençlerle koordineli yürütülmesi öngörülüyor.

* Gençlerin tam 5 milyonu atıl durumda. Bunların ne işleri var, ne de okula gidiyorlar. 1 milyona yakını aktif olarak iş arıyor. 300 bini iş arama ümidini yitirmiş. Okumayan ya da çalışmayan 2.2 milyon genç kadın var. 22 bin çocuk ve genç hükümlü. 650 bin genç fiziksel engelli. Yani, Türkiye’de gözlerden uzakta tam 5 milyon genç var.

* Sekiz yıllık eğitim zorunlu olduğu halde, ilköğretim mezunlarının oranı halen yüzde 100 değil, yüzde 89. Bu oran ortaöğrenimde yüzde 56’ya düşüyor. Üniversiteye gidenlerin oranı yüzde 18’de kalıyor.

ETİKETLER

haber