Gündem

Gayrimüslimlerin sosyal medya hâlleri araştırılacak

Türkiye’de bir cemaat vakfının aldığı ilk AB projesi olan proje kapsamında gayrimüslimlere yönelik nefret söylemi de incelenecek

14 Ocak 2015 19:58

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Sosyal Medya ve Gayrimüslim Azınlıklar” projesi kapsamında azınlıkların sosyal medya kullanımı araştırılacak. Önde gelen kamuoyu araştırma kurumlarından KONDA’nın da detaylı bir anketle veri sunacağı araştırmada azınlık cemaati mensuplarının ve azınlıkları temsil eden yönetici ve kurumların hareketliliklerinin gözlemlenecek. Hak talepleri ve haksızlıkların da inceleneceği projenin Yunanistan ayağı da olacak. Bu kapsamda Yunanistan’daki Hristiyan olmayan toplumlarla çalışılacak ve sosyal medyada nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı yasal düzenlemeler değerlendirilecek.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Sosyal Medya ve Gayrimüslim Azınlıklar” projesinin tanıtım toplantısı Cezayir Restaurant’ta düzenlendi. Toplantıda, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Laki Vingas, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Ulaş Karan, Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi İzleme Projesi’nden Zeynep Arslan ve projenin danışma kurulundan Rita Ender ve Rezal Koç proje hakkında bilgi verdiler.  

İlk konuşmacı Laki Vingas, “Projenin, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamındaki AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla hayata geçirildiği” söyledi. Vingas, projenin ortakları Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu’nu (ELIAMEP) basına tanıttı.

“Azınlıkların kadim topluluklar olarak daha çok duyulmaya ihtiyacı olduğunu” söyleyen Laki Vingas, sosyal medyanın bu anlamda bir araç olduğunu, azınlıkların topluma entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını belirtti. Vingas proje faaliyetleri hakkında “KONDA’nın yürüteceği anket çalışması ile azınlıkların sosyal medya kullanımı nicel ve nitel olarak araştırılacak. Aynı bağlamda, ELIAMEP Yunanistan’da Hristiyan olmayan toplumlarla araştırma yapacak ve Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nin yapacağı sosyal medyada nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı yasal düzenlemeler değerlendirilecek” dedi.

Laki Vingas’tan sonra söz alan avukat Rita Ender, bu proje ile sosyal medyadaki tepkileri ve yorumları ölçmenin yanı sıra, azınlık cemaati mensuplarının ve azınlıkları temsil eden yönetici ve kurumların hareketliliklerini gözlemleyeceklerini belirtti. Ender, “Bu araştırma aynı zamanda hak taleplerini ve haksızlıkları da gösterecek” dedi.

Ulaş Karan, “İnsan Hakları Merkezi’nin ilk defa bir gayrimüslim azınlık vakfıyla ortak proje yaptıklarını” söyledi. Sosyal medyanın yeni bir alan olduğunu vurgulayan Karan, hukuk açısından da bunun zorlayıcı bir yanı olduğunu, sosyal medyada az yasal düzenleme olduğunu belirtti. “Merkez’in yapacağı AB ile karşılaştırmalı sosyal medyada yasal düzenlemeler araştırmasının ifade özgürlüğü ve nefret söylemi ekseninde olacağını” açıklayan Karan, “Azınlıkların sosyal medya ile toplumla daha çok bağ kurduğunu ancak görünür olmanın aynı zamanda kişileri ayrımcılıkların muhatabı haline getirebildiğini” de söyledi.

Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi İzleme Projesi’nden Zeynep Arslan, “Bu projenin Hrant Dink Vakfı’nın faaliyetleri ile uyuştuğunu, vakfın daha çok yazılı basını takip ettiğini bu açıdan sosyal medya araştırmasının tamamlayıcı olacağını” belirtti.

Rezal Koç, gayrimüslim azınlıklarla ilgili bu alanda bir ilk araştırma olduğunu, sonuçlarının güncel durum ve sonraki çalışmalar için önemli olacağını vurguladı.

Anket, atölyeler, yasal çerçeve araştırması ve uluslararası konferans gibi faaliyetler içeren “Sosyal Medya ve Gayrimüslim Azınlıklar” projesi, Ocak 2016’da sona erecek.