Spor

Galatasaray'ın itirazına Tahkim'den ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1 maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti

11 Eylül 2014 19:51

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1 maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Galatasaray A.Ş.'nin 11.09.2014 tarihli dilekçesi okundu. Başvurunun konusunun, Kurulumuzun 04.09.2014 tarihli ve E.2014/195, K.2014/201 sayılı kararının "karar düzeltme yoluyla kaldırılması veya cezanın ertelenmesi talebi" nden ibaret olduğu; başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tahkim Kurulu Talimatının 14/1.maddesinde, Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu belirtildikten sonra aynı maddenin II. Fıkrasında "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri saklıdır" denilmek suretiyle karar düzeltme yolunun kapalı olduğu hüküm altına alınmış olduğundan, Galatasaray A.Ş.'nin Kurulumuzun 04.09.2014 tarihli ve E.2014/195, K.2014/201 sayılı kararının "karar düzeltme yoluyla kaldırılması" yönündeki talebinin reddine oybirliğiyle;

- Kaldı ki Galatasaray A.Ş.'nin dilekçesinin konusu, mahiyet itibariyle yargılamanın iadesi olarak nitelendirildiğinde dahi, somut olayda usul kanunlarında sınırlı olarak sayılan yargılamanın iadesi koşullarının bulunmadığı anlaşıldığından, bu halde dahi Galatasaray A.Ş.'nin Kurulumuzun anılan kararının kaldırılması yolundaki talebinin reddine oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş. tarafından, Kurulumuzun anılan kararına konu PFDK'nın 28.08.2014 tarih ve 2014/2015-8 E., 2014/2015-13 sayılı kararı ile verilen cezalara karşı Kurulumuz nezdinde yapılan ilk itiraza ilişkin dilekçede, yaptırımın ertelenmesi talebinde bulunulmadığı; buna rağmen işbu karar düzeltme mahiyetinde olduğu belirtilen dilekçe ile "yaptırımın ertelenmesi talebinde" bulunulduğu; böylece ilk itiraz aşamasında ileri sürülmeyip karar düzeltme yoluyla ileri sürülen yaptırımın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile;

- Yine Galatasaray A.Ş.'nin, dilekçesinin konusu mahiyet itibariyle yargılamanın iadesi olarak nitelendirildiğinde dahi, yaptırımın ertelenmesinin yargılamanın iadesi yoluyla talep edilmesinin hukuken mümkün olmaması nedeniyle, talebin bu yönden de reddine oybirliği ile karar verilmiştir.