Ekonomi

Fuar kavgasına rüşvet karıştı

CNR Fuarcılık şirketi sahibi Ceyda Erem’le İDTM arasında, Dünya Ticaret Merkezi’ndeki fuar salonları tahliyesi davaları yargıda rüşvet soruşturmasına dönüştü.

03 Nisan 2010 03:00

T24 - Kiracı olduğu Dünya Ticaret Merkezi’nden çıkmasını isteyen ‘mal sahibi’ İDTM’yle davalık olan CNR’ın ‘hâkimlere rüşvet verdiği’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada rüşveti İDTM’nin verdiği öne sürüldü.

CNR Fuarcılık şirketi sahibi Ceyda Erem’le İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A.Ş arasında, Dünya Ticaret Merkezi’ndeki fuar salonları tahliyesi davaları yargıda rüşvet soruşturmasına dönüştü.

CNR Fuarcılık’ın lehine çıkan mahkeme kararları için rüşvet verdiği iddiasına bağlı olarak dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in izniyle başlatılan inceleme, İDTM ve İTO yönetiminin yerel mahkemelerden Yargıtay’a uzanan rüşvet ilişkisine ilişkin kuşkulara neden oldu. 

CNR Fuarcılık’ı Dünya Ticaret merkezi’nden çıkarmak isteyen İDTM yönetimi tahliye davalarını kaybettiği 2008 Nisan sonlarında Adalet Bakanlığı’na gönderilen bir ihbar mektubunda, “Ceyda Erem’in hâkimlere rüşvet verdiği” iddia edildi.

Bu mektup üzerine Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 21 Nisan 2008 günü inceleme başlatılması talimatı verdi. İki tahliye davası aleyhine sonuçlanan İDTM üçüncü davayı kazandı. Tam bu sırada görevlendirilen Adalet Başmüfettişi Halit Kıvrıl, mahkeme kararıyla hâkimlerin iletişim bilgilerini tespit ettirdi. Kıvrıl, yaptırdığı dinlemelerde ihbar mektubunda iddia edildiği gibi CNR’ın değil, İDTM yönetiminin rüşvet ilişkisi içinde olduğu kanısına ulaştı.


İlk davaları Erem kazandı

Yıllardır süren ve mahkemelere taşınan olayın özü, Dünya Ticaret Merkezi’nin sahibi İDTM’nin, kiracı Ceyda Erem’i çıkarmak istemesi, Erem’in de çıkmak istememesine dayanıyor. İDTM, Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 1, 5, 6 ve 7 numaralı fuar salonlarının, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 3 ve 4 numaralı fuar salonlarının, Bakırköy 4. Sulh hukuk Mahkemesi’nde ofislerin ve Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde de 2 numaralı fuar salonunun ihtiyaç nedeniyle tahliyesi için dava açtı.

İlk olarak, 2 numaralı fuar salonunun tahliyesine ilişkin dava CNR lehine tahliyenin reddi kararıyla sonuçlandı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi bu kararı onadı. Daha sonra ofislere ilişkin dava da CNR lehine sonuçlandı ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin kararıyla onandı.


Ve mektup gidiyor

İDTM’nin açtığı tahliye davalarının CNR Fuarcılık lehine sonuçlandığı nisan ayının son günlerinde Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’na Ahmet Aydın sahte adıyla bir ihbar mektubu gönderildi. Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can ihbar mektubu üzerine dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’den konunun incelenmesi için izin istedi. Can yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Kurulumuza intikal eden A. Aydın imzalı ihbar mektubunda; Bakırköy hâkimleri A.Ü, U.B ve F.A’nın İstanbul Ticaret Odası ile CNR Fuarcılık arasında devam eden davalarla ilgili olarak rüşvet, kadın temin edilmesi ve uyuturucu ticaretine karışan kişilerle çok yakın irtibat içinde bulundukları ifade edilmiştir. İhbar ciddi görüldüğünden isimleri yukarıda belirtilenlerle inceleme ve soruşturma sırasında tespit edilecek diğer yargı mensupları hakkında, konunun mahallinde Adalet Müfettişliği’nce araştırılması, incelenmesi ve delil elde edildiğinde ilgililer hakkında soruşturulmaya geçilmesi düşünülmektedir.”

Bakan Şahin’in 21 Nisan 2008 günü incelemeye “olur” vermesi üzerine Adalet Başmüfettişi Halit Kıvrıl görevlendirildi. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’ndaki tüm yetkilere sahip olan müfettiş Kıvrıl, 22 Mayıs 2008 günü Sincan Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak adı geçen hâkimlerle ilgili iletişim bilgilerinin tespit edilmesi talebinde bulundu.


Üçüncü dava açılıyor

Adalet müfettişi Kıvrıl, İDTM’nin CNR Fuarcılık hakkında açtığı son tahliye davasının görüldüğü Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi davasının sonuçlanmasına bir ay kala 22 Mayıs 2008 günü Hâkim A.Ü ve diğer yargıçların telefonlarını dinlemeye aldırdı. Sincan 2. Sulh Ceza Mahkemesi 22 Mayıs 2008 günü talebi kabul etti.

Ancak bu arada beklenmeyen bir şey oldu. Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, ihbar mektubunda iddia edildiği gibi, CNR Fuarcılık lehine değil, aleyhine “tahliye” kararı verdi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi de “tahliye” kararını onadı. Bunun üzerine İDTM yönetimi Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak tahliye işlemlerini başlattı.


Kıvrıl incelerken...

Tüm bu süreçte incelemesini sürdüren müfettiş Halit Kıvrıl, İDTM yöneticilerinin ve İDTM adına hareket eden avukatların yargıda rüşvet çarkı kurduğunu tespit etti. Aynı konuda yerel mahkemelerin verdiği farklı kararların Yargıtay’da aynı daire tarafından nasıl onandığı Adalet Bakanlığı müfettişi Halit Kıvrıl’ın yaptığı inceleme sırasındaki telefon dinlemeleriyle ortaya çıkarıldı.
Ceyda Erem’in rüşvetle karar çıkardığını iddia eden İDTM yetkilerinin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanı’na maddi çıkar sağladıkları öne sürüldü.  CNR Fuarcılık’ın sahibi Ceyda Erem’le davalı olan fuarın mülk sahibi İDTM’nin  Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden lehine çıkan kararın Yargıtay’da onanması için 6. Hukuk Dairesi Başkanı H.E.’ye 300 bin lira rüşvet verdiklerinin Kıvrıl’ın araştırması için yapılan dinlemelere takıldığı iddia ediliyor.


CNR’ın hakimlere rüşvet dağıttığına ilişkin ihbar mektubu ve hakimlerin dinlenmesine yönelik talep resmi belgelerde yer alıyor.