Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, temmuzda 2.7 puan arttı

26 Temmuz 2021 16:39

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 164,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak 164,2 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü. Son üç aydaki hizmetlere olan talebin endeks üzerindeki etkisi ise düşüş yönünde gerçekleşti.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme yaşandığı değerlendirmeleri ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış beklentileri, temmuzda bir önceki aya kıyasla güçlendi. Öte yandan son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Temmuz ayında son üç aydaki istihdamda artış bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmeler güçlendi

Son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda karlılıkta yükseliş yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir, temmuzda bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere bakıldığında ise yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin aynı kaldığı görüldü. Gelecek üç ayda iyileşme yaşanacağı beklentileri ise bir miktar zayıfladı.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin son üç ayda iyileşme yaşandığı değerlendirmeleri ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı beklentileri, temmuzda bir önceki döneme göre güçlendi.

Güven endeksi finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe temmuzda bir önceki aya göre 3,4 puan artarken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) 11,3 puan, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde 1,6 puan geriledi.