Gündem

Fiber optik davasında 19 kişi beraat etti

Haber-İş Sendikası'nın, 2007'de Türk Telekom'daki grevi sırasında, bazı fiber optik kabloların kesilmesiyle ilgili yargılanan 19 kişi beraat etti.

22 Mayıs 2009 03:00

Türkiye Haber-İş Sendikasının, 2007'de Türk Telekom iş yerlerindeki grevi sırasında, şirkete ait bazı fiber optik kabloların kesilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yargılanan ve aralarında sendika Genel Sekreteri Ali Deniz'in de bulunduğu 19 kişi beraat etti.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanıkların atılı suçu işlediklerine dair suçüstü ya da görgüye dayalı tanık beyanı, bilgi ve belgesi olmadığına işaret edilerek, davanın, teknik takip ve sinyal kayıtları üzerine düzenlenmiş bilirkişi raporlarına dayandırıldığı kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, sanıkların bulundukları baz istasyonlarından alınan sinyaller ve görüşme kayıtları karşısında birbirleri ile sıkça görüşmeleriyle ilgili yorum yapılarak suç işlediklerine kanaat getirildiği aktarılan gerekçeli kararda, bu kanaatlerin suçun sübutu yönünden mahkemece yerinde ve yeterli görülmediği belirtildi.

Kararda, "Telefon kayıtlarındaki görüşmelerin, sanıklar tarafından mahkememizde makul ve mantıklı açıklaması yapılmıştır. Bu görüşmelerin iddianamede yoruma dayandırıldığı netleştirilmiştir" denildi.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar yasal olarak kurulmuş ve faaliyetini devam ettiren haber iş kolunda faaliyet yürüten sendikanın yöneticisi ve üyesi konumunda olup kanunun tanımladığı mahiyette gayrimeşru bir örgüt olmadığı gibi bunların gayrimeşru örgüt kurduklarına dair dinleme öncesine dayanan bir işaret söz konusu değildir.

Kaldı ki örgüt tabirinden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararlarında da teyit edildiği gibi örgütün varlığı için sistemli ve hiyerarşik biçimde bir araya gelinmesi ve örgütün sahip bulunduğu araç ve gereç bakımından da amaçlanan suçların işlemeye elverişli olması gereklidir.

Olayımızda böyle bir yapılanma ve en azından yapılanma gayreti söz konusu değildir. Dolayısıyla sanıkların bir araya getirdiği iddia edilen sebep, örgüt kurma için yeterli ve uzun süreli bir sebep değildir. Bu durumda delil gayesiyle yapılan dinleme, kayda alma ve iletişimin tespiti mahkememizce yasal görülmemiştir."

Kararda, sanıkların atılı suçu işlediğine dair yeterli, inandırıcı ve vicdani kanaat oluşmadığından, ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği ifade edildi.

Davanın iddianamesinde, sendika Genel Sekreteri Ali Deniz, Ankara Merkez Şube Başkanı Selami Terkan ile sendika üyeleri Namık Gökdemir, Mustafa Gölbaşı, Yusuf Eriş, Ramazan Duru, Fevziye Yücel, Hayati Sayan, Celalettin Yıldırım, Mustafa Talaz, Alkan Öztürk, Serkan Gürbüz, Orkun Akmer, Alişan Yağcı, Mevlüt Aydoğdu, Mehmet Arslan, Osman Kürşad Mert, İbrahim Türker ve Fuat Köroğlu'nun, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, devlete ait haberleşmeyi engellemek ve kamu malına zarar vermek" suçlarından 24 yıl 10 aya kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu. (AA)