Ekonomi

Fatura vermeyene yılda 97 bin TL ceza verilebilecek

2014 vergi düzenlemesine göre, 50 kurşuluk bir sakız için fiş almayan tüketiciye 38 TL ceza kesilecek

10 Ocak 2014 11:47

2014 vergi düzenlemelerine göre, herhangi bir alışverişte fiş kesmeyene de almayana da ağır cezalar verilecek. Fiş kesmemenin en alt cezası 190 TL iken, fiş almamanın el düşük cezası 38 TL olarak uygulanacak. Fiş kesmeyenlere bir yıl içinde 97 bin TL'ye kadar ceza kesilebilecek.

Vergi uzmanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Hürriyet gazetesindeki köşesinde 2014'te uygulanacak vergi cezalarını şöyle anlatı:

"2014 yılında uygulanacak, yeni vergi cezaları belli oldu. Buna göre, fatura ya da fiş düzenlemeyen bir esnafa, tüccara ya da şirkete, 190 TL’den 97 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek. Aynı ceza, serbest meslek makbuzu düzenlemeyen doktor ve avukatlara da uygulanabilecek. Satıcıdan fiş, fatura ya da doktordan makbuz almayanlara da ceza kesilebilecek.

 

Fatura vermeyene 97 bin TL’ye kadar ceza

 

Fatura düzenlemeyen esnaf, sanatkâr, tüccar ya da şirketlere; faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında “özel usulsüzlük” cezası kesilecek. Ancak bu cezanın tutarı, düzenlenmeyen her fatura için 190 TL’den aşağı olamayacak. Örneğin; 50 bin TL’lik satışa fatura düzenlemeyene, 5 bin TL ceza kesilecek. 2014 yılı içinde, fatura düzenlemeyen bir mükellefe kesilecek toplam ceza tutarı 97 bin TL’yi aşamayacak.


Fatura almayana da ceza var


Fatura vermeyene olduğu gibi, almayana da ceza var. 2014 yılında; birinci ve ikinci sınıf tüccarların (yani şirketlerle, işletme ya da bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin) ve serbest meslek erbabının (yani avukat, doktor, mimar, muhasebeci ve mali müşavirlerin) satın aldıkları mal ya da hizmetler için, tutarı ne olursa olsun (örneğin 50 TL dahi olsa) fatura almaları gerekiyor. Almadıkları takdirde, satıcıya kesilen 97 bin TL’yi bulabilen “özel usulsüzlük cezası”nın aynısı, bunlara da kesilecek.

“Tüketici” durumunda olanlar, fatura almadıkları takdirde, bu durumun vergi incelemesine yetkili olanlarca tespitine bağlı olarak, 38 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.


50 kuruşluk sakız için 190 TL ceza


2014 yılında; yazar kasa fişi veya perakende satış fişi düzenlemeyenlere, sinema, konser salonu ve tiyatro gibi eğlence yerlerinde; giriş bileti kesmeyenlere ya da taşımacılık yapıp da yolcu bileti düzenlemeyenlere; düzenlemedikleri her belge için 190 TL “özel usulsüzlük cezası” kesilecek.
Örneğin 3 TL’lik sandviçe ya da 50 kuruşluk sakıza fiş düzenlemeyen esnafa, her fiş için 190 TL ceza kesilecek. Buna göre 30 adet fiş düzenlenmediği tespit olunan esnafa ya da şirkete 5 bin 700 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, bir tespitte kesilecek ceza tutarı 9 bin 700 lirayı, bir yılda kesilecek ceza da 97 bin lirayı aşamayacak.

Bu fişleri almayanlar da unutulmadı. Onlara da (vergi incelemesine yetkili olanlarca bu durumun tespiti halinde), örneğin 50 kuruşluk sakıza fiş almayana da, 38 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.


Doktorlara da ceza var


Doktorlar, hastadan tahsil ettikleri “muayene bedeli” ya da “başka ad altında” aldıkları paralar için, anında pos cihazı fişi ya da “serbest meslek makbuzu” düzenlemek zorundalar. Aksi halde, doktorun vermediği her belge için en az 190 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Makbuz almayan hastaya da 38 TL, özel usulsüzlük cezası kesilecek. Makbuz vermeyen doktora kesilecek ceza, 2014 yılında 97 bin TL’yi geçemeyecek.


Aracını durdurmayan 700 TL ceza

 

- Maliye’nin istediği bilgileri vermeyenlere 300 TL ile 1200 TL arasında,
- Vergi kimlik numarası kullanılmaması durumunda 970 TL,
- Maliyecilerin ikazına rağmen durmayan aracın sahibine 700 TL,
- Muhasebe standartlarına uymayanlara 4 bin 300 TL
“özel usulsüzlük” cezası kesilecek.


Nakit tahsilat ve ödemeye 970 bin TL’ye kadar ceza


Alış-verişlerde 8 bin TL’yi aşan ödeme ve tahsilatların, nakit ödenmesi veya tahsil edilmesi yasak.
Tahsilat ve ödemelerin, banka aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bu yasağa uymayanlara, tahsil ettiği ya da ödediği tutarın yüzde 5’i oranında “özel usulsüzlük cezası” kesilecek. Ancak kesilecek cezanın tutarı 2014 yılı sonuna kadar 970 bin TL’yi aşamayacak (VUK Mük. Md. 355).

2014 yılında, vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 1,4 “gecikme zammı” uygulanacak. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanacak.


Kaçakçılık cezası ve hapis


2014 yılında vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere;

- Hesaplanan verginin “üç katı” vergi ziyaı cezası kesilecek.

- Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi yapanlara, defter ve kayıtları tahrif edenlere veya gizleyenlere, muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ya da kullananlara “18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası” uygulanacak. İki yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilecek.

- Vergi kanunları uyarınca düzenlemesi zorunlu bulunan belgeleri (fatura, yazar kasa fişi, gider pusulası, serbest meslek makbuzu vb.) sahte olarak düzenleyenlere ya da kullananlara, “üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası” uygulanacak. Bu ceza paraya çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.