Ekonomi

FARKLAR AĞUSTOSTA ÖDENECEK ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2011 18:57

-FARKLAR AĞUSTOSTA ÖDENECEK ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Emekli, malul, dul ve yetim aylıklarında kamu personeli maaş katsayılarının yeniden belirlenmesinden kaynaklanan farklar ağustos ayı içinde ödenecek.  Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, 3 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısının 0.06446, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısının ise 0.86251 olarak yeniden belirlendiği anımsatıldı.  Emekli Sandığı Kanunu'nun yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 893 bin 116 kişinin 1 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık aldıkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek, ağustos ayında aylık aldıkları gün itibariyle ödeneceği bildirildi.  Buna göre, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan birinci grupta aylık alanlara temmuz ayı için 1 aylık tutarında, ikinci grupta aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları için 2 aylık tutarında, üçüncü grupta aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları için 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi.  Aylıklarını birer aylık olarak alanlara ise temmuz ayına ait bir aylık fark ödenecek.