Gündem

Eygi: Türkiye'nin 1923 Cumhuriyeti'ne dönmesi gerektiğine inanıyorum

"Yakın tarihimizdeki bütün kopuklukların tâmir edilmesini, aykırılıklara son verilmesini istiyorum"

17 Mayıs 2017 16:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Türkiye’nin, 1923 Cumhuriyetine dönmesi gerektiğine inanıyorum. Yakın tarihimizdeki bütün kopuklukların tâmir edilmesini, aykırılıklara son verilmesini istiyorum" dedi. 

Mehmet Şevket Eygi'nin "Erdemler ve Erdemliler Rejimi" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Türkiyeli bir Müslüman olarak, egemen azınlıkların vesayet rejimine karşıyım.
Bu sömürgeci zalim rejimin, bir daha gelmemek şartıyla gitmesini, tarihe gömülmesini istiyorum.
Vesayet rejimi insan haklarına aykırıdır.
 
Demokrasiye aykırıdır.
Akl-ı selime (sağduyuya) aykırıdır.
Adalete aykırıdır.
Hikmete (bilgeliğe) aykırıdır.
 
Vesayet sisteminin, bir daha dönmemek şartıyla gitmesini, yerine âdil bir düzen gelmesini istiyorum.
İstediğim bu düzenin ana değerleri ve şartları nelerdir?
 
1. Evrensel insan haklarına bağlı olacak, onları tatbik edecek.
 
2. Millî kimliğimize uygun ve bağlı olacak ve onu koruyacak.
 
3. Millî kültürümüze, yapımıza uygun olacak.
 
4. Tarihî, sosyal, kültürel devamlılık çizgisinde olacak, onu koruyacak.
 
5. Can, mal, ırz nesep, din inanç güvenliği sağlayacak.
 
6. Her türlü eşkıyalıkla, mafyalarla, çetelerle, celâlîlerle savaşacak ve onları tepeleyecek.
 
7. Çoğunluğu oluşturan Müslümanları; ikinci sınıf vatandaş, sömürge yerlisi statüsünden çıkartacak, birinci sınıf vatandaş yapacak.
 
8. Azınlıkların bütün meşru haklarını koruyacak.
 
9. Türkiye’yi Ortadoğu’nun Japonya’sı, Kore’si, Singapur’u yapacak.
 
10.  Ülkemizin uluslararası şeffaflık, temizlik, ahlak notunu (100 üzerinden) en az 70’e çıkartacak.
 
11. Ahlaklı ve faziletli bir sistem olacak, ahlaksız olmayacak.
 
12. Zayıf haklıyı koruyacak, güçlü haksızı tepeleyecek.
 
13. Devleti, ülkeyi, halkı bilgece idare edecek.
 
14. Rüşveti, nepotizmi, emanetlerin ehliyetsizlere verilmesini, her türlü yolsuzluğu kaldıracak.
 
15. Din ve mukaddesat sömürüsünü sona erdirecek, sömürücü haşarat ve eşkıyayı yok ve itlâf edecek.
 
16. Dünyanın en iyi ve güçlü eğitim sistemini kuracak, Türkiye’de Eton Kolejinden üstün okullar açacak. 
 
17. Lüksü, israfı, aşırı tüketimi, aşırı konforu, her türlü beyinsizliği bitirecek.
 
18. Müstehcen neşriyatı önleyecek.
 
19. Kadınların haysiyet, şeref, ırz ve namuslarını koruyacak.
 
20. Her türlü fuhşu kazıyıp bitirecek.
 
21. Resmî vesikalarla yapılan KDV’li, makbuzlu yasal seks köleliğini kaldıracak.
 
22.  Türkiye’ye yüzde yüz millî ve yerli otomotiv sanayii, uçak sanayii, elektronik sanayii kazandıracak.
 
23. Tarımı güçlendirecek, ülkemizi dünyanın sayılı buğday ambarlarından biri yapacak, ürün fazlasını ihraç edecek.
 
24. Hayvancılığı geliştirecek.
 
25. İnşaat sektörünü, rantçılığı frenleyecek.
 
26. Ülkemizi bir “Erdemler Sitesi” haline getirecek.
 
27. İnsanlığa, huzur adalet mutluluk içinde yaşamak için yeni bir Pax=Barış projesi sunacak.
 
28. Dünyanın en kaliteli beyinlerinin Türkiye’ye gelip hizmet etmesini sağlayacak.
 
29.  Vekillerin asillerden daha üstün ve imtiyazlı olması, VİP’lenmesi, bir elleri yağda bir elleri balda olması saçmalıklarına ve adaletsizliklerine son verecek.
 
30. Terörü kesinlikle önleyecek ve bitirecek.
 
31. Türkiye’nin komşularıyla sıfır problemli olması için bütün gayretini sarf edecek.
 
32. Komşu ülkelerle, değil vizesiz, pasaportsuz seyahat edilmesini sağlayacak; iktisadî, ticarî, turistik, sosyal, kültürel münasebetleri en yüksek seviyesine çıkartacak.
 
33. Eğitim, üniversiteler, medya, edebiyat, tarih, sanat faaliyetleri, ilmî araştırmalar konusunda Türkiye’yi dünya birincisi yapacak.
 
34. Siyasetin mafyalaşmasını önleyecek.
 
35. Resmî ideoloji tabularını ve hakimiyetini kaldıracak
 
***
Yukarıdaki maddeler yapılabilir şeyler midir, bence mümkündür. 
Türkiye’nin, 1923 Cumhuriyetine dönmesi gerektiğine inanıyorum.
Yakın tarihimizdeki bütün kopuklukların tâmir edilmesini, aykırılıklara son verilmesini istiyorum.
Ülkemin bir doğrular, iyiler, güzeller yurdu olmasını istiyorum.
 
Bunları istemek suç değildir.
Egemen azınlıklar hakimiyeti bitsin, vesayet rejimi kazınsın.
Türkiye bir erdemler ve erdemliler ülkesi olsun.