Gündem

Eygi: İslam, feminizm sapık ideolojisiyle bağdaşmaz

Bir süredin beri adını anmadan Fethullah Gülen cemaatini, "devlette kadrolaşmakla" suçlayan İslamcı yazar Mehmet Şevket Eygi, kadınları camiye gitmeye teşvik etmeye yönelik Diyanet

17 Aralık 2011 02:00


T24 - Bir süredin beri adını anmadan Fethullah Gülen cemaatini, "devlette kadrolaşmakla" suçlayan İslamcı yazar Mehmet Şevket Eygi, kadınları camiye gitmeye teşvik etmeye yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da içinde olduğu çalışmaları sert bir dille eleştirdi. Kadınların camiye gitmemelerinin "daha faziletli" olduğunu öne süren Eygi, "Camileri bilhassa genç hanımlarla doldurmanın sakıncaları ve fitneleri vardır... Hak din İslam'la feminizm sapık ideolojisi asla bağdaşmaz" ifadesini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi'nin "Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak" başlığıyla Milli Gazete'de yayımlanan (17 Aralık 2011) yazısı şöyle:

Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak

Allah ile ezelde yapmış olduğu ahd ü misaka sâdık, Resulullaha (sallallahu aleyhi ve sellem) biat ve itaat etmiş her Müslüman, ilmi ve iktidarı nispetinde Kur'ana, Sünnete hizmet etmekle yükümlüdür.

Şeriat, Kur'andan, Sünnetten çıkartılmış İslamî hükümlerin tamamına verilen isimdir. Şeriat din mânasına gelir.

Her sadık ve uyanık Müslüman Şeriat'a var gücüyle hizmet etmelidir.

Namaz, oruç, zekât ile ilgili hükümler Şeriattır.

İnsanı ebedî saadete götüren yol Şeriat yoludur.

Şeriatın insan münasebetleri ile ilgili hükümleri dünyevî hükümleri de vardır. Bunlara muamelat, ukubat, feraiz, ahkâm-ı sultaniye denilir.

İslam'a, Kur'ana, Sünnete, Şeriata hizmet etmekle mükellef birtakım kişi ve kurumların Şeriata aykırı işler yapmalarına hoşgörü ile bakmak, dinin yıkılmak istenmesine göz yummak olur.

Şeriat-ı Garra-i Ahmediyenin kadın ve aile ile ilgili kesin ve değiştirilemez zarurî hükümleri de vardır. Bu hükümler mukaddestir.

14oo yıllık İslam tarihinde Müslüman kadınların namazlarda ve başka islamî faaliyetler için camilere doldurulması gibi bir bid'at hareketi görülmemiştir.

Müslüman kadınlar lüzum olursa, isterlerse camilere gelebilir, kendilerine ayrılan yerlerde namaz kılar, Kur'an ve vaaz dinler ama camilere kadınları doldurmak ayrı bir şeydir.

Kadınların camilere gelip namaz kılmaları, vaaz dinlemeleri bir ruhsattan ibarettir.

Bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlarının Kur'ana, Sünnete ve Şeriata aykırı faaliyetlerden, davranışlardan, teşebbüslerden (girişimlerden) uzak durmaları ve bunlara muhalif olmaları gerekir.

Bugün ülkemizde yapılması gereken temel ve öncelikli vazifelerden birincisi halka ilmihalini (temel İslamî bilgileri) doğru şekilde öğretmek, itikadı tashih etmek ve günlük namazların dosdoğru kılınması için etkili propaganda yapmaktır.

Erkek Müslümanlar farz namazlar için camiye ve cemaate çekilmelidir.

Camileri bilhassa genç hanımlarla doldurmanın sakıncaları ve fitneleri vardır.

Çok uzaklara gitmeyelim, böyle bir bid'at teşebbüsü merhum cennetmekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri zamanında yapılmaya kalkışılmış olsaydı ne yapardı?.. Halife-i Müslimîn ve veliyyülemr olarak izin vermez ve engellerdi.

Sen erkekleri bırak, camilere kadın doldurmaya kalk... Olacak şey midir bu!

Peygamberimiz (Salat ve selam olsun ona) böyle yapmamıştır.

Selef-i Sâlihîn böyle yapmamıştır.

1400 yıllık İslam tarihinde gelip geçmiş eimme-i müctehidîn, ulema, fukaha, sülehâ, umera böyle yapmamıştır.

Tekrar ediyorum: Camilere kadınlar elbette gelebilir ama bu onlar için farz veya sünnet değil, bir ruhsattan ibarettir. Gelmemeleri daha faziletlidir.

Camilere davet edilmeleri ve gelmeleri gerekenler erkeklerdir.

Allaha, Kur'ana, Sünnete, Şeriata sâdık Müslümanlar erkekleri camilere ve cemaate çağırmalıdır.

İslamda cami imamı, maaş ve ücret alarak namaz kıldıran memur değildir.

İmamların fakih, itikadı sahih, ahlaklı, faziletli, örnek, sâlih, muhlis, müteşerri', mu'temen ve zâmin kimseler olması gerekir.

İmamlığa ehil olmayan kimseleri imam yapmak dine hıyanet olur.

Pakistanlı Fazlurrahmanın tarihsellik ve tâtiliye mezhebi Kur'ana, Sünnete, Şeriata, Ehl-i Sünnet ve Cemaat aykırıdır.

Koyu Müslüman, sofu Müslüman, hafif Müslüman, ılımlı Müslüman olabilir ama ılımlı/light İslam olamaz.

Şeriatsız, fıkıhsız BOP İslamlığı gerçek İslam değildir.

ABD, AB, İsrail cihadsız bir İslam türetmek istiyor. Cihad Kıyamet'e kadar baki İslamî bir müessesedir. Kur'anla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle sâbittir.

Kadınların tesettürü de Kıyamete kadar baki olacaktır.

Camilere öncelikle kadınları doldurmak isteyenler yeni bir bid'at mezhebi mi kurmak istiyor?

Ehl-i Sünnet Müslümanlarının böyle bir teşebbüse karşı çıkmaları ve yasal sınırlar içinde bununla ve diğer bid'atlerle mücadele etmeleri gerekir.

Bu yazıda anlattıklarım, camilere kadın doldurma seferberliği dünyanın çeşitli yerlerindeki fetva merkezlerine sorulsa hiçbiri bunun cevazına fetva vermeyecektir.

Mugalâta yapanlar beni kadınların camilere gelmesine karşı olmakla suçlamaya kalkmasınlar, Bu bir iftira ve yalan olur. Her zamanki gibi gelsinler, namaz kılsınlar, vaaz dinlesinler ama camilere kadın doldurmak kampanyası başka bir şeydir. Bu işin altında başka bir iş olmasından korkuyorum.

Bunu yapanlar ilhamlarını nereden alıyor?

İslam dini ve İslam Şeriatı kadına o kadar saygı gösterir, o kadar değer verir ki, Darülislam'da kadınlara ayrı nakil vasıtaları tahsis edilir. Ta ki rahat etsinler, huzur içinde seyahat yapsınlar, birtakım terbiyesizlerin sarkıntılıklarına maruz kalmasınlar.

Sultan Albdülhamid zamanında Ramazanlarda bazı camilerde sırf kadınlar için vaaz verilirdi. Bu saygıdandı.

Kadınları camilere doldurma işinin başını çekenler, tesettür için çalışsalar daha iyi ederler.

Bazı İslamcı gençler ailelerine ve çevrelerine haber vermeden gizlice mut'a nikahı (geçici nikah) yapıp birlikte yaşıyorlar. Bu ise haramdır. Camilere kadın doldurmak isteyenler bu haramı/münkeri önlemeye çalışsınlar, nasihat etsinler.

İslam kadına çok değer veriyor, o halde haydi kadınlar camiye...

Böyle gülünç mantıklar Şeriata uygun değildir.

Hak din İslam ile Feminizm sapık ideolojisi asla bağdaşmaz.

Şeriata aykırı her şey hederdir.

(Gerek merkezdeki, gerekse yurt sathındaki Ehl-i Sünnet ve Cemaat Diyanet personeline, müftü efendilere, diğer hocalara hürmetlerimi arz ederim. Hiç şüphe yok ki, onlar dinde her türlü bid'ate karşıdır.)

ETİKETLER

haber