Ekonomi

EVLERDE İNTERNETE ERİŞİM YAYGINLAŞIYOR ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 14:01

-EVLERDE İNTERNETE ERİŞİM YAYGINLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Türkiye'de hanelerin yüzde 41,6'sının internete erişim imkanına sahip bulunduğu, yüzde 26,3'ünün ise kullanıma gerek duymadığı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ''2010 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçlarını'' açıkladı. Bu yılın Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, hanelerin yüzde 41,6'sı internet erişim imkanına sahip bulunuyor. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 30 düzeyinde idi. Türkiye'de en yaygın internet bağlantı türünün yüzde 73,3 ile ADSL olduğu görüldü. -BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR- Araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla erkeklerde yüzde 53,4 ve yüzde 51,8, kadınlarda yüzde 33,2 ve yüzde 31,7 olarak belirlendi. Bu oranlar 2009 yılının aynı dönemi için sırasıyla erkeklerde yüzde 50,5 ve yüzde 48,6, kadınlarda ise yüzde 30 ve yüzde 28 idi. Son 3 ay içerisinde (Ocak-Şubat-Mart 2010) bireylerin yüzde 39,1'i bilgisayar, yüzde 37,6'sı internet kullandı. Bilgisayar kullanan bireylerin yüzde 60,8'i bilgisayarı, internet kullanan bireylerin yüzde 59,3'ü ise interneti hemen hemen her gün kullandı. -BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINDA EV İLK SIRADA- Araştırmaya göre, bilgisayar kullanılan yerler yüzde 70 ile ev, yüzde 31,3 ile işyeri, yüzde 17,5 ile internet kafe, internet kullanılan yerler ise yüzde 62,8 ile ev, yüzde 31,6 ile işyeri, yüzde 20 ile internet kafe olarak sıralandı. Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 yaş grubu olarak belirlendi. Bu oranların tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek olduğu bildirildi. Eğitim durumuna göre en yüksek bilgisayar ve internet kullanım oranının yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarda görüldüğü kaydedildi. -İNTERNET EN ÇOK E-POSTA İÇİN KULLANILIYOR- Son 3 ay içerisinde internet kullanan bireylerin yüzde 72,8'i e-posta göndermek-almak, yüzde 64,2'si sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj göndermek, anlık ileti göndermek, yüzde 58,8'i haber, gazete ya da dergi okumak, haber indirmek, yüzde 55,7'si mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak, yüzde 51,2'si oyun, müzik, film görüntü indirmek ya da oynatmak için interneti kullandı. -GİYİM VE SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINIYOR- Son 12 ayda (Nisan 2009-Mart 2010) internet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler yüzde 24,3 oranı ile en fazla giyim ve spor malzemeleri satın aldılar. Bunu yüzde 23,8 ile elektronik araçlar, yüzde 19,3 ile ev eşyası, yüzde 15,2 ile seyahat bileti alma, araç kiralama, yüzde 13,3 ile gıda maddeleri ile günlük gereksinimler izledi. Bir önceki yıl aynı dönemde elektronik araçlar yüzde 32,2 ile (cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatıcı...vs) ilk sırayı almıştı. -BİLİM GÜVENLİĞİ SORUNU- Son iki ay içinde kişisel amaçla internet kullanan bireylerin yüzde 46,8'i güvenlik sorunu ile karşılaştı. Bireylerin karşılaştığı en önemli sorunlar; yüzde 36,4 ile bilgi veya zaman kaybına neden olan virüs ya da diğer bilgisayar sorunları ve yüzde 32 ile istenmeyen e-postaların (spam) gelmesi olarak sıralandı.

ETİKETLER

haber