Gündem

Ev kadınları ürettikleri ürünleri internet üzerinden satabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edilen yasaya göre; asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek

18 Ocak 2019 14:03

TBMM Genel Kurulu\'nda, kabul edilen yasaya göre; asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek. Ev kadınları ürettikleri ürünleri internet üzerinden satabilecek.
TBMM Genel Kurulu’nda, \'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\' kabul edildi. Genel Kurul’da yasalaşan teklife göre; ev kadınları, evlerinde ürettikleri ürünlere iş yeri açmadan ve vergi levhası olmadan internet üzerinden satabilecek. Böylelikle; ev hanımları, internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Ortalama sigortalı sayısı 500\'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira asgari ücret destek sağlanacak. Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek. 2019 UEFA Süper Kupa ile 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV\'den istisna olacak. İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bulunmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ile benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak. Kanunla, elektronik belge düzenlemek suretiyle eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.
SINIRLAYICI HÜKÜMLERDER MUAF TUTULACAK
Rize ile Bitlis\'in Ahlat ilçesinin topoğrafik yapısı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kurum alanlarının yerleşebileceği alternatif alanların bulunamaması nedeniyle, İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve lojistik hizmetlerin uluslararası düzeye çıkarılması için kıyı ve su alanlarının kullanımının artırılmasına yönelik; sınır ile koordinatları belirlenen alanlarda, kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacına yönelik için Kıyı Kanunu\'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak. Tüplü LPG faaliyeti yapmak, otogaz LPG faaliyeti yapmanın bir ön şartı olmaktan çıkarılıyor.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK
Düzenlemeyle; asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK\'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar; 2019 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK\'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu\'ndan karşılanacak. Prime esas kazanç günlük tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 lira olarak esas alınacak.
İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME
İstihdamın artırılmasına yönelik yapılan düzenleme ile; asgari ücret desteğinden yararlanılan ayda, 2018 yılı ocak ile kasım ayları/döneminde, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle, uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması sağlanacak. Böylece istihdamın artırılması da sağlanmış olacak.  Patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar, yüzde 50 kurumlar vergisinden müstesna olacak. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında en az 5 yıldır çalışan yerli ve yabancı uzmanlar, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanabilecek. Yasayla; EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalar kapsamında alınan teminat ve temerrüt garanti hesabı varlıkları yasal takipler karşısında koruma altına alınacak. Bu kapsamda, EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalara ilişkin olarak EPİAŞ ve merkezi uzlaştırma kuruluşu nezdinde tutulan teminatlar ile oluşturulan temerrüt garanti hesabındaki varlıklar, amaçları dışında kullanılamayacak, haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir