Gündem

Eski AKP’li belediye başkanının şirketinin projesi için kaçak kararı

Projenin kaçak olduğunu geçen aylarda bilirkişi raporu da doğrulamıştı

17 Aralık 2016 18:32

Küçükçekmece Belediyesi’ninn eski AKP’li Başkanı Aziz Yeniay’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 24 Gayrimenkul tarafından Halkalı Atakent’e inşa edilen Cadde 24 projesi için İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nden yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Projenin kaçak olduğunu geçen aylarda bilirkişi raporu da doğrulamıştı.

2014 Mayıs ayında Atakent’in merkezinde home - ofis ve alışveriş caddesi konseptinde 270 bağımsız bölümden oluşan ve 200 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Cadde 24 yapılırken çekme mesafelerine uyulmamış. 30 metre olması gereken arka bahçe mesafesi sadece 10 metre olarak inşa edilmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, 24 Gayrimenkul’e 2014’te transfer olan Aziz Yeniay, Cadde 24 projesinin kendisinden önceki dönemde inşa edildiğini savundu. Oysa Aziz Yeniay, Ekim 2014’te Cadde 24 projesinin dükkânları satışa çıkarıldığı toplantıda yer alarak, Cadde 24’ün Küçükçekmece ve Halkalı’da önemli bir noktada olduğunu, doğru projeler olduğunda talip olduklarını söylemişti.

Cadde 24 projesi için yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili 24 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, “O projenin inşaat döneminde ben ortak değildim. Sadece arkadaşlara destek olmak için projenin tanıtım toplantısında yer aldım. Ayrıca bitmiş, tapusu verilmiş bir projenin yürütmesini durdurmanın bir anlamı yok. Yürütmeyi durdurma yürüyen işlerle ilgili olur. Cadde 24 projesini yapan arkadaşları uyarmıştım. İlgili hukukçularla mahkemeye itirazda bulunup bulunmadılar mı bilmiyorum” ifadesini kullandı.

 

Hukuka aykırı

 

Küçükçekmece Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Av. Erhan Aslaner, Cevdet Ateş ve Av. İbrahim Ozan’ın açtığı davada 06.02.2015 tarih ve 2015/34 sayılı Küçükçekmece Belediye Meclisi meclis kararıyla kabul edilen Küçükçekmece ilçesi Halkalı 12 pafta 5573 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, hukuka aykırı olduğu belirtildi. Yürütmenin durdurulmasını isteyen davacılar ayrıca bahse konu taşınmaz üzerindeki mevzuata aykırı yapıyı yasal hale getirmek için imar planı değişikliği yapıldığı, yapılan değişikliğin planlama ilkelerine aykırı olduğunu vurguladılar.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 26.10.2016 tarihinde veridiği kararda şu ifadeler bulunuyor:

* Dava konusu 06.02.2015 tarih ve 2015/34 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, plan notlarında yapılan değişiklikler ve getirilen kat artırımlarıyla yapılaşmaya dair hükümlerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonucuna ulaşıldı.

* Ayrıca uyuşmazlık konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkânsız zararların oluşacağı da açıktır.

* Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

* Planlama alanı içerisindeki bir alan iki kez emsale tabi olup üzerinden yapılaşma hakkının doğduğu, 5573 parselin yapılaşma hakkına kreş alanındaki alanı da dahil ettiğimizde, kreş alanı üzerinde herhangi bir yapılaşması bulunmayan bu alanın bir başka fonksiyona ait alan değeri üzerinden yapılaşma hakkı elde etmesi planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

 

Şehirciliğe aykırı

 

* Önceki plan tadilatlarından farklı olarak planlama alanında kat artırımına neden olduğu için 05.02.2016 tarihli geçici 10. maddede yer alan “Ancak bu madde hiçbir şekilde bu yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez” hükmüyle ters düşmektedir.

* Değerlendirmeler ışığında Halkalı’da 12 pafta, 5573 parselin uygulama imar planı değişikliğiyle getirilen fonksiyon yoğunluklarının üst ölçekli plan kararlarına uygun olduğu ancak, plan notlarında yapılan değişiklikler ve getirilen kat artırımlarıyla yapılmaya dair hükümlerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

 

İlk adım oldu

 

Av. Erhan Aslaner, yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili, “Yapılan inşaat ve projenin kaçak olduğu, yine açılan ruhsat iptali davasında mahkemenin tayin ettiği bilirkişilerce tespit edilmişti. İmar değişikliğinin amacı imar değişikliği ile bu kaçak yapının yasal hale getirilmesiydi. Mahkeme; verdiği bu yürütmenin durdurulması karar ile bu hukuksuzluğa dur diyeceği yolunda ilk adımı atmış oldu. Atakent Mahallesi dışında imar sorunları ile boğuşan 20 mahallemizin imar sorunlarını çözme konusunda adım atmayan belediye, kendine yakın kişilere ilişkin imar değişikliklerinde nedense hukuk dışı adımlar atmakta bile geri kalmıyor. Bunun gibi hukuksuzluklara karşı takibimize; ilçe başkanlığımız ve meclis grubumuz olarak devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.