Gündem

Eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, Erdoğan'ı, TCK'nın 'yabancı devlet başkanlarına karşı suçu' cezalandıran hükmünü hatırlatarak eleştirdi

27 Ekim 2020 20:30

T24 Haber Merkezi

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında söylediği "zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var" ve benzeri sözleri değerlendirirken, "Kullanılan sözcükleri çok iyi seçmek, hakaret içeren sözler söylemekten kaçınmak şarttır" dedi. Türk, TCK'nın 125. ve 340. maddesini hatırlatarak hakaretin suç olduğunu vurgularken, "Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak Türkiye'yi temsil eder. Bu konumuyla bağdaşmayan, Türkiye'nin dış politikasına zarar verecek sözler söylemekten dikkatle kaçınmalıdır" ifadesini kullandı.

Türk'ün konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin dış politikasını etkileyen konuşma-larında söylediği sözler için çok dikkatli davranması zorunludur. Fransa Cumhurbaş-kanı Macron'un yaptığı bir konuşma dolayısıyla kendisine cevap vermek gereği duyuluyorsa, bu cevabın üslûbunu, kullanılan sözcükleri çok iyi seçmek, hakaret içeren sözler söylemekten kaçınmak şarttır.

Kaldı ki, Türk Ceza Kanunu'nun 'Hakaret' kenar başlıklı 125. maddesinin 1. fıkrası şöyledir: 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden … kişi, … üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.'

 Aynı Kanun'un 'Yabancı devlet başkanına karşı suç' kenar başlıklı 340. maddesinin 1. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır: 'Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde bir oranında artırılır.'

Bu hükümler göz öne alındığında Türk Ceza Kanunu'nda suç sayılan, hele yabancı bir devlet başkanına karşı işlenmesi durumunda ağırlaştırıcı nedenle cezalandırılması öngörülen hakaretamiz sözler söylemekten dikkatle kaçınma zorunluğu açıkça görülür. Türkiye'nin dış politikası, yabancı devletlerle, özellikle NATO içinde müttefik olduğumuz devletlerle dostluk ve iyi ilişkiler içinde olmamızı, bu ilişkileri bozabilecek hareketlerden kaçınmamızı gerektirir.

Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak Türkiye'yi temsil eder. Bu konumuyla bağdaşmayan, Türkiye'nin dış politikasına zarar verecek sözler söylemekten dikkatle kaçınmalıdır."