Ekonomi

ERGÜN: KOBİ'LER SORUN DEĞİL EKONOMİNİN MOTORU İSTANBUL (A.A)

24 Eylül 2010 14:28

-ERGÜN: KOBİ'LER SORUN DEĞİL EKONOMİNİN MOTORU  İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''KOBİ'leri Türkiye ekonomisinin çözülmesi gereken bir sorunu olarak değil, ekonominin motoru olarak görüyoruz'' dedi. Ergün, KOSGEB'in düzenlediği ''KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı Taslak Programı''nda yaptığı konuşmada, herhangi bir konuda politika oluştururken kamunun olduğu gibi, sivil unsurların da karar alma sürecine dahil olması gerektiğini, bu birlikteliğin doğru kararlar alınması ve alının kararların doğru bir şekilde tatbik edilmesi için çok önemli olduğunu söyledi. Bugün daha önce dar kapsamlı teknik komitelerin yaptığı ön çalışmaları değerlendireceklerini, farklı görüşleri ortak akıl ekseninde buluşturacaklarını ifade eden Ergün, ''Böylece KOBİ politikasının temel istikametini ve istikamette terakki etmemizi sağlayacak enstrümanları belirleyeceğiz'' dedi. Son dönemde, kamuda stratejik planlamaya dayalı çalışma kültürü benimsendiğine işaret eden Ergün, şunları kaydetti: ''Biz de Bakanlık olarak sanayi strateji belgesi, esnaf ve sanatkarlar strateji belgesi, tasarım stratejisi ve sektörel strateji belgeleri üzerinde çalıştık, çalışıyoruz. Bütün bu strateji belgelerinin ortak bir akıl etrafında, ortak bir hedefe yönelik ve birbiriyle uyumlu bir yapıda hazırlanması gerekiyor. Mesela ulaştırma, eğitim ve enerji gibi alanlar için hazırlanan stratejiler, sanayi stratejisiyle uyum içinde olmalıdır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu bir eğitim örgütlenmesi oluşmazsa, ulaştırma ağı derinlik kazanmazsa, enerji ihtiyacı efektif bir şekilde sağlanmazsa, sanayi hedeflerinin gerçekleşmesi de mümkün olmaz.'' Bugün orta ve uzun vadede önünü daha net görmeye başlayan Türkiye'nin, stratejik yol haritaları oluşturmaya başladığını söyleyen Ergün, siyasi istikrarın ülkeye kazandırdığı en önemli hasletlerden birisinin, bu özellik olduğunu düşündüğünü vurguladı. Nihat Ergün, ''Stratejik eylem planları, bugün toprağa ektiğimiz tohumlar gibidir ve önümüzdeki dönemde çok büyük bir mahsul toplayacağımıza inanıyorum'' dedi. -''KOBİ'LERİ EKONOMİNİN MOTORU OLARAK GÖRÜYORUZ''- İşletmeleri yüzde 99'undan, istihdamın ise yüzde 80'inden fazlasını oluşturan KOBİ'lerin, ekonomiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve ödedikleri vergiler açısından önemli katkı sağladığını belirten Ergün, küçük işletmelerin artık beceri noksanlığından dolayı küçük kalan, kamusal teşviklere ihtiyaç duyan, yenilikten uzak ve geleneksel yöntemlerle çalışan organizasyonlar olmadığını söyledi. Ergün, ''Günümüzde KOBİ'ler, çalışma yöntemlerindeki esneklik, dinamik üretimleri, organik örgüt yapıları ve yeniliğe açık görünümleri ile dikkat çekiyorlar. KOBİ'leri Türkiye ekonomisinin çözülmesi gereken bir sorunu olarak değil, ekonominin motoru olarak görüyoruz'' dedi. Küçük ve dağınık işletme yapısının yol açtığı sorunlardan bahsederken, sınırsız büyümekten değil, optimum büyüklüğe ulaşmaktan bahsettiklerini ifade eden Ergün, KOBİ stratejisini oluştururken KOBİ'lerin ekonomik olduğu kadar sosyal faydalarını da dikkate almaları gerektiğini vurguladı. KOBİ'lerin, faaliyet gösterdikleri bölgelerde istihdam ve gelir artışı sağlayarak, sosyal istikrara katkı sağladıklarını anlatan Ergün, şunları kaydetti: ''Başarılı KOBİ'ler bulundukları bölgede, kalifiye elemanlar yetişmesine, ülkenin yaratıcı potansiyelinin açığa çıkmasına ve yeni işletmelerin doğuşuna da zemin hazırlıyorlar. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak istiyorsak, ekonomik ve sosyal gücümüzü birlikte artırmalıyız. Bunu başarmamızda, başarılı, dinamik ve dışa açık KOBİ'lerimiz büyük rol oynayacaklardır. Bu nedenle, sadece belli bölgelerde ve belli sektörlerde değil, ülkemizin tamamında ve birçok değişik sektörde başarıya odaklanmalıyız. Ülke olarak küresel bir güç olmak istiyorsak, özel sektörümüzün de hesabını yerel değil, küresel ölçeklere göre yapması gerekiyor.''

ETİKETLER

haber