Gündem

Ergenekon savcılarına dava talebine ret

Yargıtay, Ergenekon savcıları aleyhine açılan manevi tazminat davasını ‘görev yönünden’ reddetti.

23 Nisan 2009 03:00

Yargıtay, Ergenekon savcıları aleyhine açılan manevi tazminat davasını ‘görev yönünden’ reddetti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, "Ergenekon" davasında yargılanan tutuklu sanık Behiç Gürcihan'ın nişanlısı Fatma Sibel Yüksek'in, Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcıları aleyhinde açtığı manevi tazminat davasını, "görev yönünden" reddetti.

Fatma Sibel Yüksek, nişanlısı ile özel sohbet niteliği taşıyan görüşmelerine iddianamede yer verilerek "özel yaşam ve haberleşme hürriyetinin gizliliği hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın aleyhine manevi tazminat davası açmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, davaya bakan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verdi.

Daire kararında, davalıların Cumhuriyet savcısı olmaları itibarıyla faaliyetlerinin yargısal değil, idari nitelik taşıdığı için bu davanın "hakimlerin hukuki sorumluluğu" kapsamında değerlendiremeyeceğine işaret edildi.

Kararda, "Davacı, zararını hizmet kusurundan değil davalıların özensiz davranışlarından kaynaklandığını açıklayarak davasını kişisel kusura dayandırmış olmakla, davalıların Borçlar Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca kusurlu olup olmadığının genel hükümlere göre incelenerek karar verilmesi için yetkili ve görevli adliye mahkemelerinde sonuçlandırılması gerekmektedir" denildi.

Daire, savcılar hakkında kişisel kusurlarına dayanılarak adliye mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açılabileceğine hükmederek, dava dilekçesini oy çokluğuyla "görev yönünden" reddetti.

Karşı oy yazısı

Çoğunluğun oyuna katılmayan bir daire üyesi ise karşı oy yazısında, davalı Cumhuriyet savcılarının yaptıkları görevin yargı faaliyetine ilişkin olduğunu belirterek, Cumhuriyet savcılarının da cevap dilekçelerinde, yaptıkları görevin yargı faaliyetine ilişkin olduğunu kabul ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet savcılarının birinci sınıfa ayrılmaları durumunda yargılama görevinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde yapılması gerektiğine işaret edilen karşı oy yazısında, "Öncelikle davalıların birinci sınıfa ayrılıp ayrılmadıkları belirlenmeli, birinci sınıfa ayrıldıklarının tespiti halinde davaya bakma görevinin Dairemize ait olduğu kabul edilmelidir. Cumhuriyet savcılarının tüm görevlerinin idari bir görev olarak kabul edilmesi doğru değildir. Cumhuriyet savcılarının yargısal görev yaptıkları da bir gerçektir" denildi.