Ekonomi

''ENFLASYON HEDEFLENEN SEVİYELERDE OLACAK'' KONYA (A.A)

18 Aralık 2010 15:38

-''ENFLASYON HEDEFLENEN SEVİYELERDE OLACAK'' KONYA (A.A) - 18.12.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Önümüzdeki dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltmenin de katkısıyla enflasyonun düşmeye devam etmesi ve yılın sonunda yüzde 6,5 olan hedefimize yakın seviyelerde gerçekleşmesi beklenmektedir'' dedi. ''Para Politikaları'' konulu panelde konuşan Yılmaz, hem mevduatın hem de yabancı sermaye girişlerinin daha uzun vadeye yönlendirilmesini amaçlayan kararlar aldıklarını söyledi. Yılmaz, bu kapsamda alınan son kararlarla, kısa vadeli mevduat faizlerinin uzun vadeli mevduat faizlerine kıyasla oldukça düşük bir seviyede oluşması, Türk Lirası cinsinden mevduatın vadesinin uzatılmasının teşvik edilmekte olduğunu belirtti. -FİYAT İSTİKRARI- Türkiye ekonomisinin, fiyat istikrarına ulaşılması için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu anlatan Yılmaz, ancak elde edilen kazanımlara rağmen fiyat istikrarının henüz tam olarak sağlanamadığını söyledi. Yılmaz, kısa vadeli faizlerde ölçülü indirimlerin, finansal sektör politikalarının sıkılaştırılması ile eş güdüm içinde olmasının ve net etkisinin gevşetici yönde olmamasının, fiyat istikrarı hedefinden ödün vermeden finansal istikrarı gözeten politika çerçevesinin bir gereği olduğunu vurguladı. -KRİZ ÖNCESİNE ULAŞMAK ZAMAN ALACAK- Ekonomiyle ilgili genel bir değerlendirme yapan Yılmaz, şunları kaydetti: ''İç talepteki güçlü artışın desteğiyle iktisadi faaliyet toparlanmaya devam etmekte, buna karşılık dış talebin zayıf seyri nedeniyle imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı tahmin edilmektedir. İstihdam koşullarındaki iyileşme sürmekle beraber işsizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltmenin de katkısıyla enflasyonun düşmeye devam etmesi ve yılın sonunda yüzde 6,5 olan hedefimize yakın seviyelerde gerçekleşmesi beklenmektedir.'' -ALINAN TEDBİRLER- Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve korumak olduğunu anlatan Yılmaz, ''Bununla birlikte, finansal sistemde istikrarı sağlayıcı tedbirler almak da Merkez Bankasının temel görevleri arasındadır. Mevcut konjonktürde ekonomimizde gözlemekte olduğumuz iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışma ve hızlı kredi genişlemesi cari açığı artırmaktadır. Buna ilave olarak, Avrupa ve ABD ekonomilerindeki son gelişmeler ve alınan kararlar, küresel ölçekte parasal genişlemeye yol açarak, cari açığın Orta Vadeli Programdaki (OVP) öngörüleri aşma ihtimalini gündeme getirmiştir'' dedi.