Ekonomi

En düşük geçim indirimi 50 YTL olacak

Asgari geçim indirimi tutarları zamlanarak çalışanların maaşında aylık 49,95-84,92 YTL arasında artış sağlayacak.

29 Aralık 2008 02:00

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında vergi iadesi yerine getirilen asgari geçim indirimi tutarları da artacak. Geçim indirimi, çalışanların maaşında aylık 49,95 YTL ile 84,92 YTL arasında artış sağlayacak.

Asgari ücrete yapılan yüzde 4.3’lük zam asgari geçim indirimi tutarlarını da yeni yıldan itibaren değiştirecek. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek brüt 666 YTL’lik asgari ücret, asgari geçim indirimi yoluyla bekâr bir işçi ya da memura aylık 49,95 YTL getiri sağlayacak. Bu rakam evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu bir ücretli için 74,93 YTL, dört çocuklu bir ücretli için de 84,92 YTL olacak.
Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanacak. Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler ile Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gibi düzenlemeler uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar ve dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler, kapsam dışı kalacak.

Asgari geçim indirimi, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Hesaplamada, mükellefin kendisi için asgari ücretin yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için yüzde 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk 2 çocuk için yüzde 7.5’i, diğer çocuklar için de yüzde 5’i dikkate alınıyor. Bu şekilde belirlenen tutar, gelir vergisinin ilk dilimine uygulanan yüzde 15 oranı ile çarpılacak. Bulunan tutar da, her ay ödenecek gelir vergisinden mahsup ediliyor.

Emekliler çalışmayan eş sayılıyor

Asgari geçim indiriminde, emekli maaşı alanlar çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde, çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecek. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakası sağlanan çocuk sayısına bakılıyor.

Kim ne alacak? 


ETİKETLER

haber