Ekonomi

En az gelişmiş ülkelere yönelik paket hayata geçiyor ANKARA (A.A) 

05 Ocak 2012 11:31

-En az gelişmiş ülkelere yönelik paket hayata geçiyor ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Başbakanlığın, ''En az gelişmiş ülkelere yönelik ekonomik ve teknik işbirliği paketi''ne ilişkin genelgesinde ''Paketin hayata geçirilmesi ile Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin artması ve özellikle Afrika ülkeleriyle ilişkilerin büyük bir ivme kazanmasının öngörüldüğü'' belirtildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 4. Konferansının 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenlendiği hatırlatılarak, bu konferansta söz konusu ülkelere yönelik olarak Türkiye tarafından hazırlanan ekonomik ve teknik işbirliği paketinin açıklandığı ifade edildi.  Paketin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların Dışişleri Bakanlığı'nın eşgüdümünde ve pakette yer alan bakanlık, kurum ve kuruluşların katkı ve katılımlarıyla sürdürüleceği kaydedilen genelgede, bu kapsamda hazırlanarak teklif edilen projelerin uygulanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli kaynak tahsisinin yapılacağı bildirildi. -Siyasi öncelikleri Dışişleri Bakanlığı belirleyecek-  Paketin uygulanması aşamasında siyasi öncelikler ve öncelikli işbirliği alanlarının; genel dış politika, Afrika stratejisi, uluslararası kuruluş ve diğer ülkelerle ilişkiler esas alınarak Dışişleri Bakanlığınca belirleneceği ifade edilen genelgede, paket dahilinde hazırlanacak proje tekliflerinin, Dışişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığına sunulacağı belirtildi. Proje tekliflerinin, Türkiye'nin proje konusu ülkelere yönelik siyasi öncelikleri bakımından Dışişleri Bakanlığınca, teknik içerikleri açısından da TİKA Başkanlığınca, ilgili kurumlarla istişare edilerek değerlendirileceği bildirilen genelgede, ''Bu şekilde değerlendirilerek onaylanan projelerin TİKA ve proje sorumlusu kurumlarca uygulamaya konulacağına'' dikkat çekildi. Pakette yer alan unsurların büyük ölçüde teknik proje uygulamaları olacağı dikkate alınarak, paket dahilindeki projelerin bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, proje konusu ülkelerde uygulanmasının takip ve koordinasyonunun sorumlu teknik koordinatör kurum olarak TİKA Başkanlığı tarafından yerine getirileceği duyurulan genelgede şu bilgilere yer verildi: ''Paketin uygulanmasının genel olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla; Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, pakette yer alan bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenli aralıklarla toplantılar yapılacaktır. Paketin uygulamaya konulmasında; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizin öncelikleri esas alınarak, BM ihtisas kuruluşları ve diğer uluslararası uzman kuruluşlarla işbirliğinde bulunulması önem taşımaktadır. Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye EAGÜ'lere yönelik olarak geliştirilen projelerde İİT ile işbirliği imkanları da değerlendirilecektir. EAGÜ'lere yönelik ekonomik ve teknik işbirliği paketinin uygulanmasında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek birlikleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve katkı sağlanacaktır.''

ETİKETLER

haber