Ekonomi

Emlak vergisinde çifte müjde

Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar ile eksik bildirimde bulunanlar için özel bir kolaylık sağlanıyor.

19 Şubat 2011 02:00

T24 - Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar ile eksik bildirimde bulunanlar için özel bir kolaylık sağlanıyor. Vergi taksitlerini ödemeyenlerin birikmiş gecikme zammının tamamı silinecek.
 
Hürriyet Yazarı Profesör Şukrü Kızılot, emlak vergisinde çifte müjdeyi yazısında açıkladı.

Kızılot'un yazısı şöyle: "Yaklaşık 22 milyon emlak vergisi mükellefi var. Bunlardan birkaç milyonu, emlak vergisi borcunu ödememiş ya da bildirimde bulunmamışlar.

Aşağıda, bunlara getirilen kolaylıklar açıklanmıştır.

1- Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar:

Ev, dükkan, büro, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri satın alanların ya da miras ve bağış gibi yollarla edinenlerin; bu gayrimenkulleri edindikleri yılın sonuna kadar, ilgili belediyeye “Emlak Vergisi Bildirimi” vermeleri gerekiyor. Yıl sonuna üç aydan az süre kala edinenlerin (örneğin 15 Kasım’da edinenlerin) ise 3 ay içinde “Emlak Vergisi Bildirimi” vermeleri gerekiyor.

Torba Yasa ile emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar ile eksik bildirimde bulunanlar için “özel bir kolaylık” sağlanıyor.

Buna göre, 2010 yılı ve önceki dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan ya da eksik bildirimde bulunanlar, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın (Mart ayında yayınlanma durumuna göre Mayıs ayının) sonuna kadar bildirimde bulunacak.

- Tahakkuk eden vergi ve verginin yüzde 10’u oranındaki katkı payının tamamını ve

- TEFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanan faizi

ikişer aylık dönemler halinde, 36 ayı bulabilen bir taksitte ödemeleri halinde; ceza kesilmeyecek, gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanmayacak.

2- Emlak Vergisi Taksitlerini Ödemeyenler:

- Emlak Vergisi tutarında herhangi bir af olmayacak.

- Birikmiş gecikme zammının tamamı silinecek bunun yerine TEFE/ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanan düşük oranlı faiz hesaplanacak.

- Toplam borcu 36 ayı bulabilen bir vadede, iki ayda bir ödeyebilecekler.

- İsteyenlerin tamamını bir defada ödemeleri de mümkün.

Ödenmeyen motorlu taşıt vergisine faiz indirimi ve 36 ay vade

31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergisini ve birikmiş gecikme zammı da indirim ve ödeme kolaylığından yararlandırılıyor.

Buna göre;

- Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarında herhangi bir af olmayacak.

- Birikmiş gecikme zammının tamamı silinecek bunun yerine TEFE/ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanan düşük oranlı faiz hesaplanacak.

- Toplam borcu 36 ayı bulabilen bir vadede, iki ayda bir ödeyebilecekler.

- İsteyenlerin tamamını bir defada ödemeleri de mümkün.


Trafik para cezasına af

· 31 Aralık 2010 tarihine kadar

tebliğ edilmeyen her trafik suçu için

120 TL ve altında kalan trafik para cezaları (idari para cezaları) ve gecikme zamları silinecek.

· Her trafik suçu için 120 TL ve altında kalan trafik para cezaları (idari para cezaları) tebliğ edilmeyecek.


Pişmanlıkla beyana özel jest var

Matrah artırımından yararlanmayan ya da bir-iki yıl için yararlanan vergi mükellefi, istediği yıl için pişmanlıktan da yararlanabilecek.

Örneğin gizlediği bir geliri, aldığı naylon faturayı pişmanlıkla beyan eden mükellef, bütün cezalardan (hapis dahil) kurtulacak.

Pişmanlıkla beyan edilen matrah üzerinden;

1- Vergi

2- TEFE/ÜFE’ye göre düşük oranlı faiz hesaplanacak. Vergi ve faiz 18 taksitte 36 ay vadeyi bulabilecek şekilde ödenecek.

Bu durumda; vergi ziyaı cezası, pişmanlık zammı alınmayacak, hapis cezası yönünden de savcılığa başvurulmayacak."