Gündem

Emeklilik hakkı kazanamayan milletvekillerine 4 yıl boyunca prim ödenecek

7 Haziran'dan sonra 10 kez toplantıya katılan ve emeklilik hakkı kazanamayan milletvekillerine 4 yıl boyunca ödenen sigorta primi kadar prim ödenecek

06 Ekim 2015 15:30

TBMM’nin 25. dönem ikinci yasama yılının açılmasının ve yalnızca 2 buçuk saat açık kalarak, 1 Kasım'da yapılacak seçim nedeniyle kapanmasının ardından, gözler 1 Kasım listelerine giremeyen milletvekilleri ile emeklilik hakkı kazanamayan milletvekillerine çevrildi.

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz imzasıyla yapılan düzenlemede, 7 Haziran seçimlerinden sonra sadece 10 kez toplantıya katılan milletvekillerinden emeklilik hakkı kazanamayanlara 4 yıl boyunca Başbakanlık Müsteşarı'na ödenen sigorta primi kadar prim ödenecek. Milletvekilleri, görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde SGK'ya müracaat etmeleri halinde özel uygulamadan yararlanacak.

TBMM, 1 Kasım listesine giremeyen ve seçilme şansı bulunan milletvekillerine ise 15 Ocak 2016’ya kadarki üç aylık maaşlarını 15 Ekim’de peşin ödeyecek.

Milletvekillerinin özlük hakları ile ilgili düzenlemeler şöyle:

Emekli aylığı alırken yeniden seçilen milletvekilleri:

 

Emekli aylığı almakta iken yeniden seçilen milletvekillerinden, almış oldukları ödenek ve yolluk geliri dışında, vergi mükellefi olarak iş yapanlar ile yapacakların (şahıs veya diğer şirket ortaklar) 5510 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi için (1 Kasım 2015 tarihi itibarıyla yaklaşık aylık kesinti 320 TL) bağlı bulundukları İl Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Emekli aylığı almakta iken seçilemeyen milletvekilleri:

 

Milletvekilliği sona erenlerden vergi mükellefi olarak iş yapanlar veya yapacakların (şahıs veya diğer şirket ortakları) 5510 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi için (1 Kasım 2015 tarihi itibarıyla yaklaşık aylık kesinti 320 TL) bağlı bulundukları İl Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bir işverene bağlı olarak çalışacakların sosyal güvenlik destek primi alacakları maaştan işverence kesilecektir.

 

Emeklilik hakkı elde edemeyen milletvekilleri:

 

Emeklilik hakkını elde edemeyen milletvekilleri, bu görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde SGK'ya müracaat etmeleri halinde erkekte 25, kadında 20 yıllık hizmet yılının dolana kadar olan süre içerisinde 4 yıl boyunca Başbakanlık Müsteşarına endeksli primin

a) Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olmayanların tamamı,

b) Vergi Mükellefi olarak iş yapanlar ile bir işverene tabi olarak çalışanların ödedikleri primler ile Başbakanlık Müsteşarına ödenen prim arasındaki farkı, TBMM Bütçesinden karşılanacaktır.

Ancak, her milletvekilinin durumu farklılık arz ettiğinden, söz konusu primin TBMM'ce ödenip, ödenmemesi ile ilgili bilgiyi Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Milletvekili Özlük İşlemleri bölümünden bizzat kendilerinin almaları büyük önem arz etmektedir.

 

Aday olmayan veya aday olup da tekrar seçilemeyen milletvekilleri:

 

-Tedavi yardımı mevcut haliyle aynen devam edecektir.

-TBMM tarafından yapılacak duyuruların elinize ulaşabilmesi için güncel adres ve telefonlarınızın Milletvekili Hizmetleri Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi önem arz etmektedir.

-Mevcut diplomatik pasaportlarınız hususi pasaporta dönüşeceğinden, bu pasaportların  Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.

-Talebiniz üzerine Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek "Milletvekilinin Kullandığı Araç" şerhi konulan araçlardaki şerh 1 Kasım 2015 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır.

-Yurt içi veya yurt dışı görevlendirilmelerinden dolayı avans borcu bulunanların görev bitim tarihi itibarıyla, avanslarını bir ay içerisinde kapatmaları yasal zorunluluktur. Aksi halde Strateji Geliştirme Başkanlığınca kişi borcu olarak tahsil edilecektir.