Ekonomi

Emek elektrik patronuna ceza geldi!

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Emek Elektrik yönetim kurulu başkanı ve murahhas azası olan Hüseyin Arabul'a 15 bin TL idari para cezası verdi.

02 Eylül 2009 03:00

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Emek Elektrik yönetim kurulu başkanı ve murahhas azası olan Hüseyin Arabul'a 15 bin TL idari para cezası verdi.
 
SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan kararda şöyle denildi:

"Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin

A) Kurulumuzun 01.07.2009 tarih ve 20/539 sayılı Kararına konu finansal
tablo düzeltmelerini yapabilmesini teminen Şirket'e 30.09.2009 tarihine kadar
ek süre verilmesine,

B) 31.12.2007 tarihli finansal tablolarının hatalı olarak düzenlenmiş
olması nedeniyle Şirket'in ilgili dönemde yönetim kurulu başkanı ve murahhas
azası olan Hüseyin ARABUL hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi
uyarınca 15.000,- TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir."

ETİKETLER

haber