Gündem

ELEKTRONİK TİCARETTE YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2010 22:18

-ELEKTRONİK TİCARETTE YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Adalet Bakanlığı, ''Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'' tasarısını Başbakanlığa gönderdi. Elektronik ticarete ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen kanun, ''ticari iletişimi, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları'' kapsıyor. Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce, ticari ve mesleki faaliyetlerine ilişkin bir sicil numarası, böyle bir sicil numarası yoksa kendisinin tanınmasını sağlayacak diğer bilgileri, sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri, sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri, veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri ve uygulanan gizlilik kuralları ve varsa diğer alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri kullanıcıya sunacak.  Alıcılar siparişlerini elektronik iletişim araçlarıyla vermeleri halinde, hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmekle yükümlü olacak, sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılacak. Kanuna göre hizmet sağlayıcı sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunmakla yükümlü olacak. -ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME ŞARTI- Kanun tasarısına göre ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden yazılı veya her türlü elektronik iletişim aracıyla onayları alınmak kaydıyla gönderilecek. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilinecek. Ticari elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olacak, iletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alacak. Alıcılar diledikleri zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek, gönderici, ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlü olacak. Ret talebin ulaşmasını müteakip gönderici, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak. -ÖN BELLEĞE ALMADAN DOLAYI SORUMLULUK- Bilgi toplumu hizmetlerinden yararlananlar tarafından sağlanan bilgilerin bir iletişim ağında aktarımına aracılık eden hizmet sağlayıcı, ''sadece daha etkin bir aktarım amacıyla bu bilgilerin ön bellekte otomatik olarak ve geçici bir süreyle saklanmasından dolayı sorumlu'' tutulmayacak. Kanun tasarısına göre, hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu tutulacak ve kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak. Hizmet sağlayıcılar ''bilgi verme yükümlülüklerini'', ''sipariş verenin ödeyeceği toplam bedel ve sözleşme şartlarını alıcı tarafından görünmesini sağlamaması'', ''alıcının onayı olmadan ticari elektronik ileti göndermesi'' ve ''onayı alınan ileti içeriği dışında ileti göndermesi'' halinde bin TL'den 5 bin TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak.  ''Alıcının siparişini aldığını teyit etmeyen veya geç teyit eden'', ''ticari iletişimin, kimin adına yapıldığını açıkça belirtmeyen'' ve ''göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile iletişim bilgilerine ticari elektronik iletide yer vermeyen'' hizmet sağlayıcıları da bin TL'den 10 bin TL'ye kadar, ''ticari elektronik iletinin reddine ilişkin bildirimin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamayan, gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmayan ve ret talebinin ulaşmasının üzerinden 3 iş günü geçmesine rağmen elektronik ileti göndermeyi durdurmayan'' hizmet sağlayıcı da 2 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar idari para cezası ödeyecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkili olacak. Tasarı, söz konusu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesini öngörüyor.