Ekonomi

Ekonomiye 'büyüme' sürprizi

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,6'lık bir oranla piyasalarda oluşan beklentilerin üzerinde büyüdü.

19 Ağustos 2008 03:00


Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,6'lık bir oran kaydederek, piyasalarda oluşan beklentilerin üzerinde büyüdü.
 Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK), Mart 2008 verilerine dayalı olarak hazırlanan üç aylık Finansal Piyasalar Raporu'nun 9. sayısını yayımladı.  Raporda özetle şu bilgilere yer verildi:

* Türk finans sektörünün aktif büyüklüğü, Mart 2008 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artarak 844,6 milyar YTL seviyesine ulaştı.
*  İmalat sanayi, toptan ve perakende ticaret ile mali aracı kuruluşların faaliyetlerinin büyüme hızları, dönemdeki büyümeyi sürükleyen temel unsurlar oldu.
* Milli gelirde belirleyici rol oynayan imalat sanayi üretim endeksi ve cari dönem üretimi hakkında fikir veren imalat sanayi kapasite kullanım oranı,  artış eğilimine devam etmiş ve önceki yıl  üzerinde gerçekleşti..
* Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış 2008 yılının başından itibaren enflasyon oranlarında yukarı yönlü bir harekete neden oldu.
* Küresel ekonomik koşullardan beslenen arz şoklarının devam etmesi enflasyon riskini arttırıyor.
* Mali disiplin ve iç borçlanma performansında kaydedilen olumlu gelişmelerin aksine, cari açık ekonominin yapısal sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır."
* 2008 yılının kalan kısmında başlıca riskler:  Küresel dalgalanmaların kontrol edilip edilemeyeceği, yurt içindeki gelişmelerin yarattığı iktisadi belirsizlikler ve enflasyon tehlikesi olarak görüldü.
 * Şirketler kesiminin yabancı bankalardan borçlanma verileri ile ihracat bilgileri değerlendirildiğinde, Türkiye'nin 2004 yılı sonrasında Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Çin'e göre daha yüksek bir risk iştahıyla borç/ihracat oranını arttırdığı görüldü.
* Konut kredileri kullanımında da farklı ivmelerle de olsa büyüdü, konut kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki oranı yükseldi.