Ekonomi

Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 103'e geriledi

İstanbul, 27 Şubat (DHA) –  Ekonomik güven endeksi, tüketici güveni, reel kesim güveni, hiçmet, perakende ve inşaat seköterleri güvenindeki gerilemelere bağlı olarak, Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 1

27 Şubat 2018 13:09

İstanbul, 27 Şubat (DHA) –  Ekonomik güven endeksi, tüketici güveni, reel kesim güveni, hiçmet, perakende ve inşaat seköterleri güvenindeki gerilemelere bağlı olarak, Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.8 azalarak 104.9 değerinden 103 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında tüketici güven endeksi 72.3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110.8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 100.7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104.7 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 83.8 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak, güven endekslerine doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. (Grafikli)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir