Ekonomi

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Temmuz 2023 08:35

Gelir İdaresi Başkanlığı, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi gerekçesiyle 7456 sayılı Yasa'yla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) tahsiline ilişkin esasları belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ilgili yasanın yayımı tarihinde sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilk defa tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

Taksit dönemleri

Ek MTV, birinci taksiti ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti Kasım 2023 sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

İlgili yasanın yayım tarihi ile 31 Aralık 2023 arasında sicile ilk defa kayıt edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin olarak tahsil edilecek.

Ödemeyen aracını satamayacak, trafikten çekemeyecek

Ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devrinin yapılması ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecek.

Mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.