Ekonomi

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu

Ek MTV'de ilk taksit ağustosta, ikincisi ise kasım sonunda ödenecek

21 Temmuz 2023 09:08

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) detaylar belli oldu. Devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan satış için ise aracı satan sorumlu olacak. Ek MTV ödenmeden, muayene işlemleri yapılmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taslağına göre, ek MTV’nin mükellefi, kanunun yayımlandığı 15 Temmuz 2023’te vergi mükellefi olanlar ile 31 Aralık 2023’e kadar ilk defa tescil edilen taşıtların sahibi olan kişi ve şirketler olacak. İlave vergi, 2023’e mahsus, bir defa alınacak.

İlk taksit ağustosta, ikincisi ise kasım sonunda 

Milliyet'teki habere göre araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, kanundan sonra yapılan satışlar için ise aracı satan sorumlu olacak. Örneğin, kanun çıkmadan 15 Mayıs 2023’te aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan ek vergiyi ödeyecek. Kanun sonrası, 21 Ağustos 2023’te aracını devreden bir kişi ise ilave vergiyi kendisi yatıracak.

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek. 2023’ün ikinci yarısı ilk defa sicile kaydedilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek.

Örneğin, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş oto için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.