Gündem

Eğitimde evli ve liseli çatlağı

Liselerde eğitim sistemi değişirken taslağın en tartışmalı düzenlemesi, lise öğrencilerine evlilik izni. Erken mezuniyet de yolda.

02 Mayıs 2012 10:09

Liselerde eğitim sistemi değişirken taslağın en tartışmalı düzenlemesi, lise öğrencilerine evlilik izni. Erken mezuniyet de yolda.

Radikal'in haberine göre, liselerde eğitim, devamsızlıktan mezun olma süresine kadar silbaştan düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı birçok değişiklik içerirken tartışma yaratan düzenlemelerden biri de “Öğrenciyken evlenenlerin kaydı silinir” ibaresinin kaldırılmış olması. Değişiklikle çocuk yaşta evliliklerin önünün açılabileceğini savunanlar da var, “Medeni hal eğitim hakkını engellememeli” vurgusunu yapanlar da.


Büyük tartışmalar arasında getirilen 4+4+4 eğitim sisteminin ardından lise yönetmeliğinin değişmesi için de bir taslak hazırlandı. Bakanlık, yeni ortaöğretim kurumları taslağını görüşlerini almak üzere ilgili sendikalara gönderdi. Taslağa göre, okurken evlenenlerin kayıtları silinmeyecek. Mevcut yönetmelikte “Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla ilişkileri kesilir” düzenlemesi yer alırken yeni düzenlemede sadece “Evli olanların kayıtları yapılmaz” düzenlemesi getirildi. Bu da eğitimine devam ederken evlenen öğrencilere vize şeklinde yorumlandı.

Bakanlık bürokratları düzenlemenin nedenini “Öğrenciyken evlenenlerin kaydı silinir hükmünün kaldırılmasının sebebi 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmiş olması. 4+4+4 olarak kademeli şekilde uygulanacak 12 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle bir genç öğrenci iken evlenirse, eğitim zorunlu olduğu için kaydı silinemeyecek” diye anlattı.Ders saatini de 45 dakikadan 40 dakikaya indiren taslak özetle şöyle:

 

Üç yılda mezuniyet

 

Lisede 10. sınıf not ortalaması 90 ve üzeri olan öğrenciler, aynı başarıyı 11. sınıfta da gösterirlerse liseyi üç yılda bitirebilecekler. Lisede 10. sınıf not ortalaması 90 ve üzeri olan öğrenciler başvurmaları ve yapılacak sınavda gerekli şartları taşımaları halinde 11. sınıfı okumadan 12. sınıfa geçebilecek. Erken mezuniyet hakkı alan bu öğrenciler üniversite sınavına da bir yıl önce girmiş olacak.

 

45 gün devamsızlık hakkı

 

Yürürlükteki Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde özürsüz devamsızlık süresi 20 gündü, yeni taslakta bu süre 45 güne uzatıldı.

 

Artık sıfır yok

 

Sınıf geçmede puan değerleri değiştirilecek. Mevcut sistemdeki ‘0-24’ puan aralığındaki ‘etkisiz’ olan değerlendirme kaldırılacak. Yeni puan sistemi, ‘85-100 Pekiyi; 70,00-84,99 İyi; 55,00-69,99 Orta; 45,00-54,99 Geçer; 0-44,99: Geçmez’ olacak. Böylece 0-24 alan öğrencilerin karnelerine ‘0’ değil ‘1’ yansıyacak.

 

Ders geçme zorlaşıyor, sınıf geçme kolaylaşıyor

 

Mevcut yönetmelikte birinci dönem öğrencinin notu etkisiz yani 0-24 ise ikinci dönem notu 55-69 olunca geçebiliyordu. Ancak yeni yönetmelikte birinci dönem notu 35’in altına inen öğrenciler artık 55-69’la geçemeyecek, en az 70 almaları gerekecek. Birinci dönem 35 ve üstünde not alan, ikinci dönemle birlikte 45 ortalamayı yakalarsa dersten geçebilecek. Sorumlu olarak sınıf geçme sisteminde ders sayısı 5’ten 6’ya yükseltilecek. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız dersi en fazla 6 olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar da dahil 6 dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar edecek.

 

Atatürk, davranışlarda

 

Taslağın, okulların amacına ilişkin maddesinde, “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesine...” ifadesi yer almadı. Ancak öğrencilerden beklenen davranışlar arasında, “Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı kalmaları” da sayıldı.

 

8 öğrenciyle seçmeli ders

 

Seçmeli ders açılması için en az 10 öğrenci tarafından seçilme şartı taslakta 8 öğrenciye indiriliyor. Böylece “4+4+4 yasasında” düzenlenen seçmeli ‘Kuran-ı Kerim’ ve ‘Peygamber Efendimizin Hayatı’ derslerinin açılması için 8 başvuru yetecek.