Gündem

'Eğitim sistemi, çocukları İslam'dan uzaklaştırmaktadır'

Mehmet Şevki Eygi, Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen Tevhid-i Tedrisat'ı eleştirerek, "Tevhid-i Tedrisat ideolojik vesayet eğitim sistemi çocukları İslam'dan uzaklaştırmaktadır" dedi

10 Mart 2012 15:27

 

Mehmet Şevki Eygi

(Milli Gazete - 10 Mart 2012)


Bugünkü Düzeni Beğenenler


Biraz (veya hayli) yumuşama oldu ama bugünkü düzen ve sistem iyi değildir.

Resmî ideoloji devam etmektedir.

Vesayet rejimi lafta kalkmıştır ama özde devam etmektedir.

Tevhid-i Tedrisat ideolojik vesayet eğitim sistemi çocukları İslam'dan uzaklaştırmaktadır.

Düzenin iktisat, ticaret, maliye işleri faiz/riba üzerinedir.

Allah'ın inzal ettiği hükümler uygulanmamaktadır.

Müslümanlar serbestçe zikrullah yapamamaktadır.

Müslümanlar, Ümmeti bilgilendirecek, uyaracak, aydınlatacak ulema ve fukaha yetiştirmek için İslam medreseleri açamamaktadır.

Müslümanların başında bir İmam-ı Kebir yoktur.

Kadınların hayâ ve iffet perdeleri paramparça edilmiştir.

Bütün ülke sathında beş vakit namazın cemaatle kılındığı bir tek İslam mektebi yoktur.

Namazdan sonra dinimizin en büyük şartı olan zekât konusunda bir yığın usulsüzlük ve adaletsizlik yapılmaktadır.

Böyle bir durumda bazı Müslümanların bu düzen ve sistem için iyidir demeleri büyük bir ölçüsüzlük ve şaşkınlıktır.

Eskisine göre daha iyidir demeleri de şaşkınlıktır.

Eskiden iyi değildi ki, bugün daha iyi olabilsin.

Bazıları eskiye göre daha az kötüdür diyebilirler. Bu da tartışılabilir.

İslam'da iyiliğin, kötülüğün ölçüleri, kıstasları vardır. İyi olabilmek için:

Kur'an'a uygun olması gerekir.

Sünnet'e uygun olması gerekir.

Ahkam-ı Şer'iye'ye uygun olması gerekir.

İslam ahlakının kurallarına ve ilkelerine uygun olması gerekir.

İslam hikmetine uygun olması gerekir.

Bugünkü düzende bunların hangisi var?

Birtakım Müslümanlar veya İslamcılar bu bozuk ve sapık düzenin haram, kirli, kara, necis rantlarını yiyorlarmış ve bu yüzden iyiymiş.

Bu gerekçe şeytanîdir.

On binlerce cami varmış, günde beş kez ezan okunuyormuş, arzu eden namaz kılıyormuş... Bu gerekçeye de gülünür.  İslam camiden, minareden, ezandan, isteyenin namaz kılmasından, istemeyenin kılmamasından ibaret değildir. 1950'li, 60'lı yılları hatırlıyorum. O zamanlar Müslüman halk üzerinde çok ağır baskılar vardı ama sapıklık ve gaflet bu kadar değildi.

Osmanlı devleti zamanında icazet almış ulemanın, fukahanın, meşayihin bir kısmı sağdı.

Müslümanların çoğu, düzen konusunda neyin iyi, neyin kötü olduğunu biliyordu.

Yaşadığımız devirde ölçülerimizi ve kıstaslarımızı yitirdik.

Bu düzen iyi oldu, eskisine göre daha iyi oldu...

Vah vah!...