Gündem

Eğitim sendikalarından Meslek Kanunu önerisine tepki

Önerilen "uzman öğretmenlik", "başöğretmenlik" gibi kavramlar meslekte hiyerarşik bir yapıya sebep olabilir

19 Aralık 2018 13:15

Milli Eğitim Bakanlığı’nın(MEB) çıkarılacağı sözünü verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerine TED’in yayımladığı öneri metni birçok yönden eleştirildi. Metin, öğretmen yetiştiren programların kontenjanlarının ihtiyaca göre düzenlenmesi, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması gibi olumlu önerilere karşın, mesleğin bazı değerlerini ortadan kaldıracağı düşünülen maddeler içerdiği gerekçesiyle tepki topladı.

“Kariyer basamakları” başlığı altında önerilen, “Uzman öğretmenlik” ve “Başöğretmenlik” gibi unvanlar, eğitimde ast-üst ilişkisine yol açacağı gerekçesiyle en çok eleştiri alan önerilerden biri oldu.

Birgün’den Mustafa Mert Bildirici’ye konuşan sendika yöneticileri, öneri metnini değerlendirdi.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan, metnin iş güvencesini tehdit ettiğini öne sürdü ve “Böyle bir metni eğitim alanından bir kurumun hazırlaması manidar” dedi. Bozdoğan, öğretmenliğin özel ihtisas mesleği olduğunun altını çizerek öğretmenlerin kendi arasında sıfatlarla bölünmesinin doğru olmayacağını ifade etti. “Yasa tasarısına öğretmenlik mesleğinde hiyerarşik yapıyı öngören bir düşünce şekil veriyor” diye konuştu.

Piyasacılığın uzantısı

Metnin, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi gibi birçok açıdan sıkıntılı öneriler getirdiğini söyleyen Bozdoğan,  “Yasa önerisi, öğretmeni içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamdan ayırmayı öngörüyor. Öğretmenleri eğitim politikalarının belirlenmesinde etkin hale getiren bir meslek kanununa ihtiyaç var. Norm kadroların ders saatinin haftada 24’e, haftalık iş saatinin 36’ya çıkarılması gibi unsurlar piyasacılığın uzantısı olarak görünüyor” dedi.

Onaylamamız mümkün değil

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da metinde öğretmenlerin iş güvencesini tehdit eden öneriler yer aldığını belirterek “Öğretmenlikle ilgili yasa, özel kuruluşlardan alınan önerilerle değil, sendikalar başta olmak üzere konunun esas paydaşlarıyla hazırlanmalı” diye konuştu. Önerilerin, var olan değerlerin ortadan kalkmasına neden olacağını bildiren Yıldırım, “Onaylamamız mümkün değil” dedi.