Ekonomi

''EĞİTİM'' ADI ALTINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İPTAL  ANKARA (A.A)

14 Ekim 2010 13:23

-''EĞİTİM'' ADI ALTINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İPTAL  ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Yozgat İdare Mahkemesi, sözleşmeli personelin, herhangi bir eğitim programı uygulanmamasına rağmen ''hizmet içi eğitim'' adıyla başka iş yerinde birer ay süreyle geçici görevlendirmesini iptal etti. Türk Sağlık-Sen, Yozgat Devlet Hastanesi emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan personelin, hizmet içi eğitim adı altında Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevlendirilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle Yozgat İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare, savunmasında, Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde acil olarak sağlık teknikeri ihtiyacı olduğu, ihtiyaca binaen birer aylık dönüşümlü olarak söz konusu hastane emrinde, hizmet içi eğitim maksadıyla, valilik oluru ile görevlendirme yapıldığı ifade edildi. Savunmada, işlemin hukuka uygun olduğu iddia edilerek, davanın reddi istendi. Mahkemenin kararında, ara kararda dava konusu hizmet içi eğitim için görevlendirilen personele, hizmet içi eğitim kapsamında verilen eğitime yönelik bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenmesine karşın davalı idare tarafından herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı belirtildi. Söz konusu personelin fiilen birer ay dönüşümlü olarak hizmet içi eğitim görmesi için hastane baştabipliği emrine verildiği, idarenin savunmasında personelin hizmet içi eğitim maksadıyla ihtiyaca binaen görevlendirildiğinin belirtildiği, personele herhangi bir eğitim programının uygulandığını gösterir bilgi ve belgenin sunulmadığı ifade edilen kararda, Yozgat Devlet Hastanesi emrinde görev yapan personelin Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevlendirme amacının açıkça ortaya konulmaması sebebiyle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Mahkeme, belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bazı idarecilerin, ''kurallara aykırı keyfi uygulamalarla'' sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını mağdur ettiklerini savundu. 4/B statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan üyelerinin ''maksadına aykırı geçici görevlendirmesiyle'' ilgili işlemin iptali için açtıkları davayı kazanarak bu konuda bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifada eden Kahveci, ''Bu, herkese ve her kesime örnek teşkil etmesi gereken önemli bir karar. Hizmet içi eğitim zemini oluşturulmadan farklı gerekçelerle resen yapılan geçici görevlendirmelerin iptal edilmesi amacıyla, şube başkanlıklarımıza bildirilmesi halinde mağdurlara her türlü hukuki desteği vermeye hazırız'' dedi.

ETİKETLER

haber