Ekonomi

DYH: Tenkit edilecek bir uygulamamız yok

SPK’nın kâğıt alımıyla ilgili suç duyurusu üzerine yapılan DYH açıklamasında, “Kâğıdı emsallerinden daha ucuz aldık” denildi

17 Ekim 2008 03:00

SPK’nın kâğıt alımıyla ilgili suç duyurusu üzerine yapılan DYH açıklamasında, “Kâğıdı emsallerinden daha ucuz aldık” denildi


Doğan Yayın Holding (DYH) tenkit konusu olabilecek hiçbir uygulamasının olmadığını açıkladı. DYH’nin İMKB’de hisseleri işlem gören diğer grup şirketleriyle birlikte yaptığı ortak açıklamada, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusu kapsamındaki sürecin, muhataplarınca takip edileceği kuşkusuzdur” denildi.

SPK, Doğan Grubu gazetelerine kâğıt alımında, doğrudan üreticiden almak yerine, aracı grup şirketleri üzerinden alım yapılarak halka açık şirketlerin zarara uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Doğan Grubu, bu konudaki iddiaları, kâğıdı, diğer gazetelerden daha ucuza aldığını fatura rakamlarını açıklayarak çürütmüştü.
SPK’nın bu açıklamalara rağmen suç duyurusunda bulunması üzerine, dün DYH şu açıklamayı yaptı: “SPK’nın 2008/42 sayılı haftalık bülteni vasıtasıyla, öğrendiğimiz ve şirketimize değil, kişilere yönelık suç duyurusu kapsamındaki sürecin muhataplarınca takip edileceği kuşkusuzdur.
Bu neticeye varılmasına neden olan SPK gerekçesi, yurtdışından ithal edilen kâğıtların pahalı olduğu varsayımıdır. Ancak tek taraflı bu varsayımı doğrulayabilecek muşahhas veriler hiç bulunmadıktan başka şirketimizin yaptığı tüm işlemler emsallerine, piyasa koşullarına, yurtiçi ve yurtdışındaki rayiçlere ve hasılı her yönüyle, ticarete ve ticarı ahlaka uygun olup, tenkit konusu olabilecek hiçbir uygulamamız mevcut değildir.

En şeffaf şirketler

Ayrıca bu husus defalarca ve gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimiz hesap ve işlemleri, başta SPK olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının sürekli denetim ve gözetimi altındadır. Aynı zamanda sürekli bağımsız denetime de tabi olan şirketimize ait finansal tablolar ve dipnotları ile ayrıca faaliyet raporları, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak ve şeffaf bir şekilde kamuya açıklanmaktadır.

Titizlikle bildiriliyor

Şirketimiz ile ilgili ve hisse fiyatına etki edebilecek her türlü gelişme sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak ve titiz bir şekilde en kısa sürede başkanlığınıza bildirilmektedir.
Bağımsız derecelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmeye göre; kredi derecelendirme notumuz ülke seviyesinde kurumsal yönetim derecelendirme notumuz ise derecelendirme yaptıran İMKB şirketleri arasında en iyi seviyededir.
SPK kararında adı geçen iştiraklerimiz, ülkemizin en kârlı ve en iyi yönetilen yazılı basın kurulusları olup, dünyada da ülkemizin örnek medya kuruluşları olarak gösterilmektedir.”