Ekonomi

DYH: Teminatı veren bizzat biziz

Doğan TV Holding'in yüzde 45,4 hissesini, Vergi Dairesi'ne 13 Mart'ta haciz tutanağı ile bizzat kendilerinin teslim ettiğini belirten Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik, iht

19 Mart 2009 02:00

Doğan TV Holding'in yüzde 45,4 hissesini, Vergi Dairesi'ne 13 Mart'ta haciz tutanağı ile bizzat kendilerinin teslim ettiğini belirten Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik, ihtiyati hacizin ortaklarını ve iştiraklerini ilgilendirmediğini söyledi.

Doğan Yayın Holding (DYH) Başkan Yardımcısı Soner Gedik, 914 milyon liralık teminat isteyen Halkalı Vergi Dairesi'ne, Doğan TV Holding'in yüzde 45,4 hissesini 13 Mart'ta haciz tutanağı ile bizzat kendilerinin teslim ettiğini söyledi. Referans gazetesinde yer verilen haberde Haciz işlemi ile Doğan Yayın Holding'in toplamda 1 milyar 96 milyon lira ile Maliye'nin teminat talebini yüzde 19 fazlasıyla yerine getirmiş olduğuna dikkat çeken Soner Gedik, "Hacze konu edilen hisselere 10. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değer tespiti yaptırıldı. Bize göre bu haciz işlemi ile de kamunun alacağı fazlasıyla teminat altına alınmış oldu" diye konuştu.

Tespit DYH ile ilgili

Soner Gedik, Maliye'nin, Doğan TV hisselerinin teminat olarak haczini kabulünden bir gün önce yani 12 Mart'ta ilgili kurumlara ihtiyati haciz yazısı yazdığını söyledi. Söz konusu yazı ile Maliye'nin DYH'nin banka hesapları ile DYH'nin sahip olduğu portföyündeki borsaya kote hisse senetlerini tespit ettiğini ve hareketsizleştirdiğini belirten Gedik, "Ancak bu hisselerle ilgili oy hakkı ve temettü gibi haklar halen DYH'ye ait durumda. Bu tespit ve hareketsizleştirme sadece DYH A.Ş'nin tüzel kişi olarak sahip olduğu mal ve kıymetleri içeriyor. Dolayısıyla ne DYH A.Ş'nin ortaklarını ne de iştiraklerini ilgilendiriyor. Ayrıca söz konusu işlemler DYH yöneticilerini de kapsamıyor" dedi.

Hukuki süreç başladı

Soner Gedik bu uygulamanın ihtiyati haciz konusuna yönelik bir işlem olduğunu belirti ve kesinleşmiş bir kamu alacağı olmadığından basında yer aldığı gibi bir haciz işleminin söz konusu olmadığını da vurguladı. Soner Gedik, Maliye'nin kısa sürede Doğan TV hisselerini değerlendirmesini beklediklerini, böylece durumun netleşeceğini ve belirsizliklerin sona ereceğini ifade etti. Gedik vergi itilafı ile ilgili davaların da açıldığını ve hukuki sürecin başladığını da sözlerine ekledi.

Soner Gedik, Maliye'nin, Doğan TV hisselerinin kıymet takdirini ayrıca kendilerinin kısa süre içinde yapmasını beklediklerini, böylece durumun netleşeceğini ve belirsizliklerin sona ereceğini ifade etti. Gedik vergi ihtilafı ile ilgili davaların da açıldığını ve hukuki sürecin başladığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Doğan Yayın Holding, 915 milyon TL'lik vergi borcu için verilen teminatının kabul edilmediği ve haciz işleminin başladığına ilişkin haberler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. DYH tarafından dün borsaya yapılan açıklamada, gösterilen teminatın ceza tutarının yüzde 19 üzerinde olduğu ve halen değerlendirmesinin sürdüğünü belirtilerek, "Şirketimiz iştirakleri, ortakları ve Doğan Grubu'na bağlı diğer şirketler hakkında söz konusu vergi borcu sebebiyle herhangi bir işlem başlatılması hukuken mümkün olmayıp, bunun aksine yanlış ve yanıltıcı mahiyetteki haberlerin, tüm Doğan Grubu Şirketlerinin İMKB'de işlem tahtalarının kapalı kalmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu durum tüm yatırımcılarımızı mağdur etmiştir. İlgili yayın kuruluşları hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Yalan ve yanıltıcı haber

Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şirkete ait ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Aracı Kurumlar nezdindeki ihraçcı/yatırım hesaplarında bulunan iştirak hisseleri üzerinde "ihtiyati tedbir" uygulanmasına başlandığı belirtilen açıklamada, "Buna göre iştiraklerimizden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinin yüzde 66,56'sını, Doğan Gazetecilik A.Ş. sermayesinin yüzde 70,76'sını ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesinin yüzde 44,89'unu temsil eden şirketimize ait hisselerin bir başka kişiye devri mevcut durum itibariyle kısıtlanmıştır. Ancak söz konusu hisselere ait mali (kâr payı) ve yönetimsel (genel kurulda oy kullanma) haklar Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edecektir" denildi.

Doğan Grubu'nun tüm şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri hakkında haciz işlemleri başlatıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi. Gerçeği yansıtmayan bu haber ve yorumların yalan ve yanıltıcı olduğuna dikkat çekilerek, "Doğan TV Holding A.Ş. hisse senetlerinin Vergi Dairesi'nce kabul edilmediği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.