Dünya

Dünyad 81 milyon genç işsiz var!

Dünyada gençler arasındaki işsizlik hiç olmadığı kadar üst düzeye ulaştı ve bu yıl içinde daha da artması bekleniyor...

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünyada gençler arasındaki işsizlik oranının geçen yıl, 15-24 yaş arasındaki 81 milyon işsizle rekor seviyeye ulaştığını bildirdi ve bu durumun ''kayıp bir kuşak'' yaratma riskini beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

ILO'nun gençlerin istihdamı konusundaki raporunda, ''dünyada gençler arasındaki işsizliğin hiç olmadığı kadar üst düzeye ulaştığı ve bu yıl içinde daha da artmasının beklendiği'' belirtildi.

Raporda, işsizlerin oranının 2007'de yüzde 11.9'dan geçen yıl yüzde 13'e yükseldiği kaydedilerek, bu oranın bu yıl hafif bir artış göstererek yüzde 13.1'e yükseleceği ve ertesi yıl ise yüzde 12,7'ye düşeceği tahmininde bulunuldu. ILO, 2007'den beri 7.8 milyon artan işsiz gençlerin, ''kayıp bir kuşak'' yaratma riskini beraberinde getirdiğini, bu gençlerin iş piyasasından çıktıklarını ve kendilerine doğru dürüst bir yaşam sağlayacak bir iş ümidini kaybettikleri uyarısında bulundu.

''Gençler ekonomik kalkınmanın motorudur'' diyen ILO Genel Direktörü Juan Somavia, "bu potansiyelden vazgeçmenin toplumun istikrarını bozabilecek ekonomik bir israf olduğunu'' kaydetti. Araştırmayı yapanlardan ekonomist Sarah Elder, bu gençlerin ''tüm girişimleri yaptığını ancak kapıların yüzlerine kapandığını'' belirtti. Gelişmekte olan ülkelerdeki gençlerin, bu durumdan özellikle etkilendiği, iş sahibi olan gençlerde de bu durumun iş saatlerinde azalma ve ücretlerde düşüş şeklinde kendini gösterdiği belirtildi. ILO bu durumla mücadele etmek için hükümetlere, son aylarda açıklanan bütçe kesintilerine rağmen, gençlere iş olanakları sağlamak için destek programlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu. 


İşsiz Genç Nüfusun En Yoğun Olduğu Bölgeler

İşsiz genç nüfusun en yoğun olduğu bölge, yüzde 26’yla Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Bunları yüzde 20’yle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izliyor. Avrupa Birliği’ndeki genç işsizlerin oranıysa yüzde 13.


Genç Kadınlar Daha Zor Durumda

Genç kadınların durumu daha da zor. Dünya genelinde çalışma hayatına katılım oranları çok daha düşük. Bazı bölgelerde genç erkeklerle kadınların arasındaki fark uçurum boyutuna ulaşıyor.

Bu durum kültürel geleneklerin yanı sıra iş imkanları azaldığında kadınların çok daha kolay işten çıkarılmaları eğiliminden kaynaklanıyor.


Uzun Süreli İşsizlik Genç Nüfus için Daha Yıkıcı

İşsizlik tüm çalışanlar için temel sorun olmakla birlikte, kariyerini henüz oluşturmaya başlayan genç nüfus için uzun süren işsizlik dönemleri daha yıkıcı oluyor. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus ve daralan çalışma gücü, genç nüfusa ihtiyacı artırıyor. Yabancı göçlerle birlikte göçmenlerin entegrasyonu sorunu gündeme geliyor. 


Eğitim ve Üretim Dışında Kalan Gençler Kaygılandırıyor 

Uzmanlara göre kaygı verici bir başka nokta da, ne çalışan ne de okuyan, yani eğitim ve üretim dışında kalan gençlerin sayısı. Orta ve Doğu Avrupa’da genç nüfusun yüzde 34’ü ne okuyor ne de çalışıyor. Bu oran Sahra altı Afrika’da yüzde 27.