Dünya

'Dünya daha fazla kadın politikacı istiyor'

Barem Research’ün gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, dünya nüfusunun üçte biri daha fazla politikacıyla dünyanın daha iyi bir yere dönüşeceğine inanıyor

23 Haziran 2014 19:10

Barem Research’ün global ortağı Win Gallup International ile her sene yürüttüğü araştırmanın 2013 yıl sonu sonuçlarına göre, dünya nüfusunun üçte biri, kadın politikacılarla dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyor. Anketten elde edilen bazı bulgular şöyle: 

Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü, siyasetçilerin ağırlıklı olarak kadın olması durumunda, dünyanın genel olarak daha iyi bir yer olacağını, yüzde 17’si daha kötü olacağını, yüzde 41’i ise, herhangi bir farklılaşma olmayacağını söylüyor. 

MENA, yani Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin yüzde 34’ü, siyasetçilerin ağırlıklı kadın olması ile dünyanın daha kötü bir yer olacağına inanırken, Kolombiyalıların yüzde 62’si daha fazla kadın siyasetçinin dünyaya olumlu katkıda bulunacağını belirtiyor.

WIN / Gallup International’ın 65 ülkede 66,806 kişi ile yürüttüğü yıllık araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların büyük oranı siyasetçilerin ağırlıklı olarak kadın olmalarının dünyayı farklılaştırmayacağını belirtirken, yüzde 17’si dünyanın daha kötü olacağını ifade ediyor. Daha iyi bir yer olacağına inananlar ise yüzde 34 ile anlamlı olarak daha yüksek oranda.

 

Türkiye dünya ortalamasına yakın 

 

-Türkiye’de siyasette kadınların ağırlıkta olmasına olumlu bakanların yüzde 35, ve fark etmeyeceğini düşünenlerin oranının yüzde 36. 

-Sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, daha fazla kadın siyasetçi ile dünyanın kötü bir yöne gideceğini düşünüyor. 

-Kadınlar, hemcinslerinin siyasette daha fazla yer almasına yüzde 25’le olumlu bakarken erkeklerde bu oran yüzde 10’a düşüyor. 

-Dünya genelinde ortalama olarak yüzde 17’lik nüfus, kadınların siyasette daha fazla yer almasının olumsuz etki yaratacağına inanırken, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinde bu oran yüzde 34’e erişiyor. Özellikle Tunus (yüzde 59), Cezayir (yüzde 49) ve Kenya (yüzde 44) gibi ülkelerde, kadınların siyasette daha fazla yer almasının dünyaya olumsuz etkisinin olacağı inanışı yüksek oranlarda dile getirilmiş. Azerbaycan, Bengaldeş, Pakistan gibi ülkelerde de benzer olumsuz etki beklentisinin yüksek olması dikkat çekiyor.